Oplossingsrichtingen

RegioPlus gaat voor een zorgzamere samenleving waarin toegewijde werkgevers, gedreven professionals en betrokken burgers samenwerken aan het verlenen van zorg en welzijn aan iedereen die dit nodig heeft.

Om dat te bereiken moet de sector zorg en welzijn de komende jaren een grote transitie doormaken. Het versterken van veranderkracht, inzetten op regionaal werkgeverschap en het verbinden van informele en formele zorg zien wij als de belangrijkste speerpunten in dit proces. Daar vertellen we je graag meer over.

Hoe komen we tot deze oplossingsrichtingen?

Deze oplossingsrichtingen zijn de belangrijkste speerpunten in ons nieuwe meerjarenprogramma Samenwerken en Innoveren in de Regio (SIR) dat we binnenkort delen.

Deze oplossingen zien wij als de grootste kanshebbers om onze sector écht te laten veranderen. Het zijn zaken die van ons gevraagd worden vanuit bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Nog meer dan dat zijn het oplossingen waarvan wij overtuigd zijn dat ze echt gaan werken. We gaan voor een skills-based arbeidsmarkt waar ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. In dat systeem passen mensen zich niet meer aan op hun baan, maar passen banen zich aan op de mens. Uitgewerkte marktprikkels in het systeem worden vervangen door maatregelen die samenwerking centraal stellen. Zo creëren we een stabiele toekomst voor zorg en welzijn.