Actueel Blog

1 juni 2021

Anders werken: bouw verder op zorginnovaties met bewezen impact

De roep om meer zorgprofessionals klinkt luid in onze sector. Logisch, gezien de groeiende zorgvraag en de ervaren werkdruk. Maar we weten ook dat ‘meer’ niet voldoende is. Het moet vooral ook ‘anders’. Met innovatie hebben we de mogelijkheid om de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van Zorg en Welzijn te kunnen waarborgen. Een goed voorbeeld is het spraakgestuurd elektronisch cliëntendossier, een project dat zijn impact al laat zien.

Door Jelle Boonstra – directeur RegioPlus

Image

Anders werken heeft de toekomst. Een van de oplossingsrichtingen voor de problemen waar we mee worden geconfronteerd is het gebruiken van technologie. Niet alleen om tijdswinst te behalen, waardoor de professional specialistische taken kan verrichten, maar ook omdat technologie de kwaliteit van zorg kan verbeteren. De aanloop naar zulke mooie oplossingen vergt een lange adem, samenwerking en geld. Maar als ze eenmaal zijn ontwikkeld, kunnen ze doorontwikkeld en verbeterd worden. En op een grotere schaal bij meer zorgorganisaties en in meerdere regio’s toegepast worden. Op dat punt staan we nu. We kunnen al lessen trekken uit projecten die nu gunstige effecten laten zien op de werkprocessen in de zorg.

Zorg aan Zet

Een mooi voorbeeld van een innovatief project is ontstaan in de regio van Zorg aan Zet. Deze werkgeversorganisatie in Limburg stond aan de voet van het spraakgestuurd elektronisch cliëntendossier. Dit project is vier, vijf jaar geleden opgepakt vanuit de RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) met behulp van de transitiegelden. Door die transitiegelden zijn veel projecten in versnelling gebracht en zijn er meer samenwerkingen van de grond gekomen.

Het spraakgestuurd cliëntendossier heeft laten zien dat het zorgt voor een reductie van de administratieve lasten. De zorgprofessional hoeft namelijk niet meer te typen, maar kan de tekst gewoon inspreken op de tablet en op die manier vastleggen. Dat levert niet alleen tijdswinst op maar ook een betere kwaliteit van zorg. Want het inspreken gebeurt waar de client zelf bij is, en dat zorgt voor interactie. Ook in werkplezier zijn verbeteringen te zien, onder meer doordat de zorgprofessionals nauw betrokken waren bij de ontwikkeling en implementatie.

Regionale samenwerking

Er zijn meer innovatieve projecten die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat ze niet alleen leiden tot werkdrukverlaging maar ook tot kwaliteitsverbetering in de zorg. Nu is het tijd om door te pakken met alle kennis en ervaring die we op dit gebied hebben. Om samen verder te komen in innovatie en het experimenteren te stimuleren, is regionale samenwerking essentieel. Het delen van de kennis en ervaring is minstens zo belangrijk, zodat deze projecten ook in andere regio’s naar behoefte verder ontwikkeld kunnen worden. Laten we van elkaar leren zodat we niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Aan alle betrokkenen in het veld wil ik een oproep doen om te kijken wat er de afgelopen periode al is ontwikkeld om verder op te bouwen. De veertien regio’s en het Actie Leer Netwerk bieden genoeg inspiratie en laten met onder andere Koplopers en de genomineerden van de Impactmakersprijs goede voorbeelden zien. Zo uit de praktijk. Het loont vaak ook om te investeren in vernieuwing voor tijdswinst, meer werkplezier en natuurlijk de kwaliteit van zorg. Daarbij zou voor versnelling meer ingezet moeten worden op bijvoorbeeld inzicht in de terugverdientijd en meer lef om te kopiëren of door te ontwikkelen, met aandacht voor de implementatie. Nu is de tijd om het samen te doen! Maak gebruik van wat al blijkt te werken: dat is wat nodig is om de continuïteit van zorg en welzijn in de toekomst te kunnen garanderen.

Deel dit op social media