Arbeidsmarkt in Beeld

Om te kunnen sturen op een gezonde arbeidsmarkt die sterk regionaal bepaald is, ontwikkelde RegioPlus samen met de werkgeversorganisaties het dashboard ‘Arbeidsmarkt in Beeld’. Het dashboard presenteert via interactieve datavisualisaties de meest recente landelijke én regionale cijfers van onder meer arbeidsmarkt, opleiden, mobiliteit, verzuim en vacatures op regionaal niveau.