Actueel Nieuws

4 november 2022

Arbeidsmarkt vraagt om nieuw realisme in de regio

Op 13 oktober jl. onderzochten een aantal betrokken op initiatief van de NVTZ en Zorg aan Zet de vraagstukken waar een nijpende arbeidsmarkt de zorg voor stelt. De bijeenkomst betrof Limburg, maar de besproken kwesties zijn nationaal van belang.

Nu werkt al 1 op de 6 mensen in de zorg. Om te kunnen voldoen aan de groeiende zorgvraag zou in 2030 1 op de 5 en in 2040 zelfs 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken. Dat zegt Marit Elenbaas, afdelingshoofd Arbeidsmarkt bij het ministerie van VWS. Zij verwoordt in haar betoog een nieuw realisme dat erop is gebaseerd dat het gewoon niet gaat lukken om zoveel mensen in de zorg aan het werk te krijgen en dat het evenmin gewenst is. Want er zijn ook mensen nodig in andere cruciale beroepsgroepen, in het onderwijs bijvoorbeeld, bij de politie en in het leger.

Image
550 miljoen euro

Recent presenteerde minister Connie Helder van VWS in dit kader het programma TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg) dat op dit realisme is gebaseerd: groei van de zorgvraag afvlakken en tegelijkertijd het werk in de zorg anders organiseren. Zeggenschap en een regionale aanpak zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Elenbaas vertelt dat de minister niet met lege handen komt. TAZ wordt vergezeld van een stimuleringsfonds van 550 miljoen euro. Het is een resultaatgerichte subsidie.

RegioPlus

Regionaal werkgeverschap is volgens VWS cruciaal. Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus, was aanwezig bij de sessie en benadrukte de noodzakelijkheid van verandering: bij ongewijzigd beleid moeten er in 2030 maar liefst 2,5 miljoen mensen in de zorg werken. ‘Dat gaat niet gebeuren’, zegt hij.

Transformatie nodig

Boonstra pleit voor een perspectiefwisseling. Hij stelt voor niet langer te praten over personeelstekort, maar over een zorgvraagoverschot. Dat in het Integraal Zorgakkoord (IZA – 2022) voor het eerst is opgeschreven dat niet altijd alles kan, is volgens hem een stap in de goede richting. Maar beperking van de zorgvraag is niet voldoende. Er is een volledige transformatie over alle zorgkanalen heen nodig. ‘Binnen vijf jaar gaat de zorg er totaal anders uitzien’, zegt hij. Die transformatie is regionaal geïnspireerd en gaat onder meer uit van collectief werkgeverschap.

 

Lees dit artikel verder op de website van de NVTZ

 

Deel dit op social media