Landelijk uitstroomonderzoek

Meer grip op personeelsverloop

Meer grip op het personeelsverloop, vraagt meer inzicht in de vertrekredenen van medewerkers en waar ze naartoe gaan. Die kennis maakt het voor organisaties mogelijk om weloverwogen keuzes te maken in preventiemogelijkheden. Om toekomstig ongewenste uitstroom te voorkomen.

Landelijk uitstroomonderzoek

Het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus biedt dat inzicht op uitstroom. Sinds de toename van personeelstekorten in zorg en welzijn neemt ook de vraag naar inzicht over uitstroom toe. Om die reden is in 2019 het landelijke uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn gestart. Klik hier voor de publicaties van het landelijk uitstroomonderzoek.

Image
Het uitstroomonderzoek versus andere onderzoeken

Het landelijk uitstroomonderzoek is een waardevolle aanvulling op andere onderzoeken onder het personeel, zoals het exitgesprek en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

  • Exitgesprek

Zowel het digitale uitstroomonderzoek als het exitgesprek richten zich op de vertrekkende medewerker. Omdat beide onderzoeken in opzet van elkaar verschillen zijn ze beide waardevol en aanvullend op elkaar.

Het voordeel van het digitale uitstroomonderzoek is de mogelijkheid tot benchmarken. Ondanks dat het uitstroomonderzoek minder persoonlijk is – want digitaal – worden de tijdsbesparing en de anonimiteit door organisaties als winst gezien. Want vanwege die opzet zijn veel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beschikbaar.

Een exitgesprek is persoonlijker en biedt de flexibiliteit om dieper op thema’s in te gaan. Die diversiteit in opzet en output maakt de combinatie van een uitstroomonderzoek met een exitgesprek extra waardevol.

  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt gehouden onder de zittende medewerkers over de tevredenheid. Dit onderzoek biedt kansen om in een eerder stadium (voor vertrek) te sturen op tevredenheid van medewerkers.

Kortom elk onderzoek heeft een andere aanpak en output. Samen geven ze een breed en goed beeld van de (vertrekkende) medewerker in zorg en welzijn.

Inzicht om sturing te geven

Met het uitstroomonderzoek wil het samenwerkingsverband RegioPlus zoveel mogelijk organisaties inzicht geven in de vertrekredenen van hun personeel, zodat zij kunnen sturen op het beperken van ongewenste uitstroom. Het uitstroomonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Presearch.

Wat krijgen organisaties bij deelname?
  • elke organisatie krijgt 24/7 toegang tot een eigen dashboard
  • makkelijk managementinformatie te verkrijgen
  • inzicht in organisatieresultaten (bij 15+ respondenten per jaar)
  • inzage in (80+) concrete vertrekredenen en preventiemogelijkheden
  • vijf locaties zijn inbegrepen, meerdere zijn mogelijk
  • benchmarken van eigen, regionale en landelijke resultaten
  • diverse analyseonderdelen met o.a. trends en drijfveren.
Reacties van deelnemende organisaties:

“De resultaten worden met regelmaat gepresenteerd en besproken met de managers. De resultaten geven ons input voor de strategische personeelsplanning.“

“De meerwaarde is vooral de vergelijking met het landelijke, de sector en de regio.”

Voor wie?

Het doorlopend uitstroomonderzoek is bedoeld voor alle zorg- en welzijnsorganisaties die inzicht willen in de vertrekredenen van hun medewerkers. Het onderzoek richt zich op zowel de cliëntgebonden als de niet-cliëntgebonden medewerker van de organisaties.

Hoe werkt het?

De vertrekkende medewerker ontvangt een e-mail of sms met daarin een unieke link naar de online vragenlijst van jouw organisatie. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier en bevat vragen over de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Ook meer inzicht?

Organisaties uit het hele land doen mee met dit uitstroomonderzoek. Aansluiten is nog steeds mogelijk. Voor aangesloten organisaties zijn de tarieven voor deelname lager dan voor niet-aangesloten organisaties. Klik hier voor meer informatie.

Deel dit op social media