Arbeidsmarkt in Beeld

Om te kunnen sturen op een gezonde arbeidsmarkt die sterk regionaal bepaald is, ontwikkelde RegioPlus samen met de werkgeversorganisaties het dashboard ‘Arbeidsmarkt in Beeld’. Het dashboard presenteert via interactieve datavisualisaties de meest recente landelijke én regionale cijfers van onder meer arbeidsmarkt, opleiden, mobiliteit, verzuim en vacatures op regionaal niveau. Hiermee zijn de regionale werkgeversorganisaties goed in staat om partijen, betrokken bij de regionale arbeidsmarkt zoals werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars, te bedienen met relevante beleidsinformatie. En zo krijgen de werkgevers handvatten om te komen tot passende opleidings- en personeelsplannen voor de korte en langere termijn.

Dashboard inzet zorgmedewerkers
Op dit dashboard staan naast arbeidsmarktdata ook uitgebreide data over de inzetbaarheid van zorgverleners. Dit omdat de belasting en inzetbaarheid van zorgverleners extra urgent is bij toenemende druk op de zorg. Voor de veiligheidsregio’s in Nederland is de belastbaarheid van zorgmedewerkers te raadplegen via het dashboard inzet zorgmedewerkers van het ministerie van VWS.

Image