Actueel Nieuws

11 juli 2022

Betere regionale arbeidsmarktdata voor gerichtere aanpak tekorten

De arbeidsmarkt is hét urgente en grote vraagstuk in Zorg en Welzijn. Hoe beter de data daarover zijn, hoe gerichter en slimmer werkgevers die tekorten in de regio gezamenlijk kunnen aanpakken.

Arbeidsmarkt nog beter in beeld

Het dashboard ‘Arbeidsmarkt in beeld’ van de in RegioPlus verenigde regionale werkgeversorganisaties geeft landelijk en regionaal inzicht in onder meer werkgelegenheid, opleiden, mobiliteit, verzuim en regionale vacatures. Door een tweejarig partnership tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en PFZW Datadiensten van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) komt vanaf nu nog meer informatie beschikbaar.

Image
Unieke data beschikbaar

Met de samenwerking tussen VWS en PFZW wordt een lang gekoesterde wens om inzicht te krijgen in arbeidsmarktdata op functieniveau vervuld. Vanaf nu komt die voor Nederland unieke data structureel beschikbaar op landelijk en regionaal niveau. De regionale werkgeversorganisaties, en daarmee alle betrokken organisaties in de regio, krijgen de beschikking over nog meer betrouwbare arbeidsmarktdata. Regionale plannen kunnen daardoor nog meer effect sorteren.

Module beschikbaar voor werkgevers

De nieuwe informatie is beschikbaar voor alle regionale werkgeversorganisaties die aangesloten zijn bij RegioPlus. Zij verzamelen, analyseren en duiden regionale arbeidsmarktdata. Voor de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties is het PFZW HR Dataportaal (module Benchmark) vanaf nu via ‘Arbeidsmarkt in Beeld’ beschikbaar. Hiermee krijgen zij inzicht in de eigen kengetallen, maar is het ook mogelijk om te benchmarken met vergelijkbare organisaties in de regio en op landelijk niveau.

Werkgevers in Zorg en Welzijn die hier meer over willen weten, kunnen terecht bij hun regionale werkgeversorganisatie.

Deel dit op social media