Actueel Nieuws

21 november 2023

Gewenste verkiezingsuitslag RegioPlus: minder marktwerking en meer samenwerking in zorg en welzijn

Morgen zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Veel partijen spreken in hun programma over terugdringen van de marktwerking in de sector zorg en welzijn. Tevens het hoofdonderwerp van het verkiezingspaper Van marktwerking naar samenwerking, dat RegioPlus afgelopen zomer stuurde naar de meeste politieke partijen.

Image
Aanpassingen nodig

In verschillende verkiezingsprogramma’s (onder andere NSC, BBB, PvdD en CDA) staan passages over het belang van zorgzame gemeenschappen en het versterken van de positie van mantelzorgers. Volgens RegioPlus is het van belang dat werkgevers in de sector een begeleidende rol pakken in het beter verbinden van formele en informele zorg en welzijn. Dit vraagt ook om aanpassingen in onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

Regionaal arbeidscontract

In de sector moeten werkgevers betere banen maken, het werk vernieuwen en aantrekkelijker maken. Regionaal werkgeverschap en met name het regionaal arbeidscontract is wat RegioPlus betreft het speerpunt voor de komende jaren. Op deze manier bieden we meer uitdaging in het werk en meer loopbaanmogelijkheden, vergroten we de instroom en beperken we de uitstroom uit de sector. Een aantal concrete stappen om te komen tot zo’n regionaal arbeidscontract, waardoor zorg- en welzijnsmedewerkers voor verschillende zorgorganisaties tegelijk kunnen werken, zijn dan nodig. Zoals het aanpakken van de btw-heffingen op de uitleen van personeel tussen zorgorganisaties.

Uitgewerkte ideeën

De komende formatieperiode blijft RegioPlus namens de twaalf aangesloten regionale werkgeversorganisaties de politiek benaderen met uitgewerkte ideeën over hoe we zorg en welzijn nu en de komende jaren in betere banen kunnen leiden.

Deel dit op social media