Actueel Blog

12 december 2019

Het belang van goede cijfers

“Er komen meer werknemers in de zorg dan er weggaan”, kopte het CBS onlangs. “In het tweede kwartaal van 2019 waren er 1.318 duizend werknemers in de sector zorg en welzijn. In het tweede kwartaal van 2010 waren dat er nog 1.249 duizend.” Cijfers die misschien niet iedereen zou verwachten en, met alle zorgen over de nog steeds grote personeelstekorten, een positieve ontwikkeling. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die willen werken in de Zorg en Welzijn.

Door Jelle Boonstra – directeur RegioPlus

Image
Doorlopend uitstroomonderzoek

Het CBS houdt de cijfers over de in- en uitstroom binnen de sector al jaren bij. Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe eigenlijk nauwelijks beschikbaar. Daarom heeft RegioPlus een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de ongewenste uitstroom van hun personeel terug te dringen. Want vanwege die aanhoudende tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio.

Onlangs maakten we de eerste resultaten van het onderzoek bekend. En wat blijkt? 4 op de 5 vertrekkende medewerkers wil in de sector blijven werken, of in de toekomst daar weer in terugkeren. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, waarbij bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers binnen de sector blijft werken. Dat is hoopgevend.

Belang van ‘onboarding’

Tegelijkertijd valt op dat ruim één op de vier uitstromende werknemers korter dan een 1 jaar in dienst was bij zijn of haar werkgever. Daar gaat iets niet goed. Want binnenhalen van nieuw personeel is één ding, zorgen dat ze op hun nieuwe plek goed terechtkomen is minstens even belangrijk. De toenemende aandacht van werkgevers voor ‘onboarding’ (het warme welkom en goed begeleiden) lijkt dus volkomen terecht.

Uit de cijfers van het CBS en ons eigen uitstroomonderzoek blijkt maar weer eens hoe complex de situatie rondom de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is. Ja, de personeelstekorten zijn groot en ja, we moeten hier samen keihard aan werken. Maar het aantal medewerkers stijgt gestaag en het merendeel van de uitstromende mensen wil in de sector blijven werken. Goede informatie is de basis voor een effectief beleid. Het uitstroomonderzoek zal hier de komende jaren een blijvende bijdrage aan leveren.

Deel dit op social media