Het is belangrijk dat we actie gaan ondernemen

Nicole Kroon, directeur MEVA bij het ministerie van VWS, legt de focus bij de uitdagingen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn, vooral bij het goed kijken naar het ‘hoe’, omdat het belangrijk is dat we echt actie gaan ondernemen met elkaar. RegioPlus ziet ook samenwerking als voorwaarde voor, en het beste antwoord op, de toenemende schaarste de sector. Regionale werkgeversorganisaties lopen voorop in het werken aan vernieuwing vanuit de regionale praktijk. Maar zij kunnen dit niet alleen.

31 juli 2023