Actueel Nieuws

18 mei 2022

Hoofdlijnen kabinetsaanpak arbeidsmarkt zorg en welzijn gepubliceerd

Het werken in de grootste sector van Nederland, Zorg en Welzijn, moet aantrekkelijker worden gemaakt om de uitstroom van medewerkers te beperken en voldoende zorg te kunnen blijven verlenen en welzijnswerk te verrichten. Werkgevers hebben een belangrijke rol om nog meer in te zetten op behoud en ontwikkeling van medewerkers. Dat schrijft minister Helder voor Langdurige Zorg in een brief aan de Tweede Kamer over het nieuwe programma Toekomstgerichte Arbeidsmarkt Zorg. De ministerraad stemde vorige week in met de hoofdlijnenbrief van de minister.

Image
Keten

RegioPlus, het landelijke samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, mist het woord welzijn in de titel van het programma, maar deelt de meeste uitgangspunten. Verder constateert RegioPlus dat invulling geven aan het programma vanuit de praktijk niet alleen veel vraagt van werkgevers, maar van alle betrokken partijen in de gehele keten van zorg en welzijn. Denk aan gemeenten, onderwijsinstellingen, vakbonden, beroeps- en brancheverenigingen en zorgverzekeraars. ‘Vernieuwen doen we, zeker in tijden van schaarste, door samen te werken’, zegt Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus. Aan de hoofdlijnenbrief voegt Boonstra de kanttekening toe dat het niet alleen gaat om het inzetten op behoud van medewerkers, maar ook om het anders organiseren van de zorg. Eerder deze week liet ook het gezaghebbende Zorginstituut zich al in gelijke bewoordingen uit.

Uitdaging

RegioPlus erkent dat meer stroomlijning en het grootschaliger aanpakken van vernieuwing van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn hard nodig is met het oog op de gevolgen van de demografische verandering van de samenleving: veel meer kwetsbare ouderen die zorg nodig hebben en steeds minder mensen die deze zorg kunnen leveren. Volgens RegioPlus moet ‘de factor arbeid’ daarom altijd onderdeel zijn van inhoudelijk zorg- en welzijnsbeleid in Nederland. Het binnenkort door het ministerie van VWS en het zorgveld te sluiten Integrale Zorgakkoord zal hier blijk van moeten geven.

Mensenwerk

‘Zorg en welzijn is en blijft mensenwerk’, stelt Boonstra. ‘We zullen nog veel zuiniger moeten zijn op de professionals. Essentieel is dat de professional meer wordt betrokken in het maken van beleid en een stem heeft in de uitvoering van dat beleid. Ook kunnen we als werkgeversorganisaties meer ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor medewerkers, bijvoorbeeld door het regionaal werkgeverschap verder vorm te geven. En last but not least sneller en grootschaliger implementeren van technologische toepassingen en ruimte bieden aan innovatieve samenwerkingsvormen, om medewerkers en cliënten optimaal te ondersteunen.’

Debat

Op 6 juli 2022 gaat de Tweede Kamer in debat met minister Helder over de invulling van het nieuwe programma. In de aanloop naar dat debat zal RegioPlus, namens de regionale werkgeversorganisaties, met onder andere een position paper de Tweede Kamer attenderen op de belangrijkste aandachtspunten in de uitwerking en uitvoering van het arbeidsmarktprogramma.

Deel dit op social media