Landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn

Meer grip op het personeelsverloop, vraagt meer inzicht in de vertrekredenen van medewerkers en waar ze naartoe gaan. Die kennis maakt het voor organisaties mogelijk om weloverwogen keuzes te maken in preventiemogelijkheden. Om toekomstig ongewenste uitstroom te voorkomen.

“De meerwaarde is vooral de vergelijking met het landelijke, de sector en de regio.”

Wat krijgen organisaties bij deelname?

  • Elke organisatie krijgt 24/7 toegang tot een eigen dashboard
  • Makkelijk managementinformatie te verkrijgen
  • Inzicht in organisatieresultaten (bij 10+ respondenten per jaar)
  • Inzage in (80+) concrete vertrekredenen en preventiemogelijkheden
  • Vijf locaties zijn inbegrepen, meerdere zijn mogelijk
  • Benchmarken van eigen, regionale en landelijke resultaten
  • Diverse analyseonderdelen met o.a. trends en drijfveren.

“De resultaten worden met regelmaat gepresenteerd en besproken met de managers. De resultaten geven ons input voor de strategische personeelsplanning.“