Innovatie

Innovatie is vooruitgang. Het maakt werken in zorg en welzijn efficiënter, maar ook leuker en lichter. Vanuit de vereniging RegioPlus benadrukken we het belang van zowel technologische als sociale innovatie. We werken aan het creëren van goede randvoorwaarden, zodat iedereen mee kan doen en het werk aantrekkelijker wordt. Zo halen we het maximale uit de beste ideeën voor zorg en welzijn.

 

Technologische innovaties

Slimmer, efficiënter en makkelijker werken: daar willen we naartoe in de transformatie van de sector zorg en welzijn. Dat is ook het uitgangspunt van technologische en digitale innovaties. We pleiten ervoor om professionals al in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwikkelproces. Zij zijn immers de experts binnen hun vakgebied. Door innovaties af te stemmen op de behoeften van medewerkers en werkgevers kunnen deze zo goed mogelijk ingezet worden. Zo dragen we bij aan de mogelijkheid om met hetzelfde aantal medewerkers meer werk te verzetten. Dat is hard nodig, omdat we in de toekomst met minder mensen goede zorg willen blijven leveren.

Sociale innovaties

Sociale innovatie staat voor een nieuwe manier om naar complexe maatschappelijke vraagstukken te kijken en deze aan te pakken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is bij uitstek zo’n vraagstuk. Sociale innovatie doorbreekt bestaande patronen en traditionele manieren van werken in zorg en welzijn. Het benut het potentieel van alle betrokken partijen in het zorgproces: werkgevers, zorgprofessionals en burgers. Hierdoor ontstaan duurzame veranderingen.

Veranderen is niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk. RegioPlus faciliteert werkgevers via de regionale werkgeversorganisaties met inspiratiesessies van vernieuwende voorbeelden, masterclasses en werksessies om zelf met vernieuwende concepten in de eigen organisatie aan de slag te gaan. Werkgevers kunnen hierdoor wendbaar inspelen op complexe vraagstukken. In elke regio is inmiddels een innovatienetwerk opgezet waar goed wordt samengewerkt. Ons hogere doel is hierbij een cultuur van veranderkracht te creëren.

Werkplezier

Bewustwording is een kernbegrip in dit proces. We streven ernaar dat werkgevers en medewerkers zich bewust zijn van de positieve impact van innovatie, en dat dit het werk juist leuker en interessanter maakt. Simpelweg omdat bepaalde taken niet meer nodig zijn, waardoor er meer tijd vrijkomt om echt bezig te zijn met de cliënt. Onze focus ligt op sociale innovatie, met thema’s als duurzame inzetbaarheid, werkplezier en skillsgericht werken en werven.

Goede randvoorwaarden geven innovatie de ruimte

Zelfs het beste idee verliest zijn kracht als het niet goed geïmplementeerd en geborgd wordt. Daarom zetten we ons in om de randvoorwaarden voor innovatie te verbeteren. We sporen partijen in zorg en welzijn aan om keuzes te maken die innovatie mogelijk maken en ruimte creëren voor duurzame verandering.

We werken daarnaast aan een basisaanbod om werkgevers te ondersteunen bij het zelf creëren van goede randvoorwaarden voor innovatie, met speciale aandacht voor ethische aspecten en het wegnemen van weerstand.

Wat doen wij

RegioPlus werkt samen met andere landelijke organisaties om het innoveren in zorg en welzijn eenvoudiger en leuker te maken. We stimuleren en faciliteren daarbij innovatie binnen én tussen organisaties. Dit doen we door nieuwe trends en ontwikkelingen te volgen en te agenderen, en samen te werken met innovators, opiniemakers en wetenschappers. Daarnaast laten we met de richtinggevende verhalen vanuit Studio R+ zien dat het anders kan en moet. Via het Actie Leer Netwerk geven we de beste innovaties een podium als Koplopers, en fungeren we als verbindende factor om organisaties te helpen innoveren.

Leren van elkaar is hierbij belangrijk: ons uitgangspunt is dat het overnemen van een innovatie, deze verbeteren en verder brengen uiteindelijk het meeste voor iedereen oplevert. Dit helpt werkgevers om best practices toepasbaar te maken voor de eigen situatie, en zo werken we als sector samen aan toekomstbestendige zorg.

Nieuws en publicaties

Meer weten?