SectorplanPlus

Het SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn. Met deze subsidie kan een extra impuls gegeven worden aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, (op)scholing en behoud. RegioPlus en de regionale werkgeversorganisaties zorgen voor de uitvoering van deze subsidieregeling.

De subsidieperiode loopt van 2017 tot en met 2024. De subsidie is via de werkgeversorganisaties en in fasen beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. De regeling is gebaseerd op cofinanciering: werkgevers betalen zelf ook mee aan de realisatie van de gesubsidieerde projecten.