Actueel Nieuws

7 oktober 2021

Reactie RegioPlus op eindrapport Commissie Werken in de Zorg

Begin oktober presenteerde de Commissie Werken in de Zorg haar eindrapport. De in RegioPlus samenwerkende regionale werkgeversorganisaties zien zich door deze rapportage gesteund in hun missie de arbeidsmarktproblematiek in zorg en welzijn integraal aan te pakken in de regio. Wij zien drie lagen die hieraan bijdragen:

Image

1. Het intensiveren van de samenwerking tussen landelijke en regionale partijen, om de zorgbrede arbeidsmarktaanpak in de regio te versterken.

Deze samenwerking en afstemming vindt steeds meer en beter plaats. Zo heeft RegioPlus onlangs de samenwerking met de NVZ versterkt, is V&VN ook betrokken bij initiatieven en werken we al jaren intensief samen met CNV en ActiZ. Wij zien hier nog ruimte en streven ernaar dit verder te versterken en zijn daar ook met o.a. ActiZ, NVZ en CNV over in gesprek.

2. Het duurzaam versterken van de regionale samenwerking en netwerken als versneller van succesvolle innovaties.

De regionale structuur is de afgelopen jaren verstevigd en verder uitgebouwd. Daarbij zien we dat de arbeidsmarktproblematiek (o.a. door een krimpende beroepsbevolking) vraagt om zorg en welzijn anders te organiseren, om anders te werken en anders te leren. Investeren in modern werkgeverschap en eigentijds leiderschap is daarbij ook nodig.

3. Een stevige impuls op regionale innovatie door intekenboek

Het voorstel te werken met een intekenboek voor de belangrijkste opgaven in arbeidsmarktaanpak past goed bij de ambities van RegioPlus. Het gaat om maatschappelijke/publieke opgaven die je gezamenlijk in de regionale structuur belegt. Dit moet altijd gedaan worden vanuit breed draagvlak, eigenaarschap en urgentie voor een thema in de regio. Een basis vanuit een arbeidsmarktanalyse, zoals een regionale strategische personeels- en opleidingsplanning, is daarbij nodig om die urgentie duidelijk te maken. Dit draagvlak wordt ondersteund doordat organisaties zelf bepalen met welke samenwerkingspartners zij intekenen.

Deel dit op social media