Actueel Nieuws

24 augustus 2020

RegioPlus bestaat 15 jaar!

Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat een aantal regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn de stichting RegioPlus oprichtten. In die 15 jaar hebben we gewerkt aan het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. En daar zijn we trots op! Aanleiding voor de oprichting van RegioPlus destijds was het wegvallen van de landelijke infrastructuur van de Sectorfondsen

Image

Succesvolle projecten dreigden hierdoor stopgezet te worden. Dit gold onder andere voor het project Ergocoaches (wat nu Gezond & Zeker heet), dat niet langer gefinancierd kon worden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag destijds goede mogelijkheden om via de nog bestaande regionale structuren diverse projecten voort te zetten en uit te bouwen. Om te zorgen voor een landelijk aanspreekpunt en om projecten adequaat uit te kunnen voeren, werd vanuit een aantal regio’s RegioPlus opgericht.
Het versterken van de regionale infrastructuur door samenwerking, is in de jaren die volgenden succesvol gebleken. Sindsdien hebben we onze activiteiten daarom verder uitgebreid.

Per 1 januari 2020 zijn Stichting RegioPlus en coöperatie RegioCoöp samengegaan als één organisatie: Coöperatie RegioPlus, met een Algemene Leden Vergadering als hoogste orgaan en een Raad van Commissarissen als intern toezichthouder.

De 14 regionale werkgeversorganisaties vormen samen een landelijk dekkend netwerk. Bureau RegioPlus vormt de koepel, waardoor het mogelijk is om regio- en domeinoverstijgend te denken, werven, leren, werken en innoveren. Dagelijks gaan we de uitdaging aan om arbeidsmarktvraagstukken op de kaart te zetten en uitvoering te geven aan oplossingen op regionaal niveau. Hoe we dat de komende jaren gaan doen is te lezen in ons beleidsplan Samen Regionaal Sterk.

Deel dit op social media