SectorplanPlus Thema

Goede initiatieven die inspelen op het arbeidsmarktprobleem in Zorg en Welzijn kunnen volgens de overheid en RegioPlus een steuntje in de rug gebruiken. Met ‘SectorplanPlus’ geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een financiële impuls aan opleidingsprojecten die zich richten op:

  • Nieuwe instroom van medewerkers in Zorg en Welzijn
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • (op)scholing binnen een organisatie (bijv. kwalificerende scholing of opleiding tot praktijkbegeleider)
  • Behoud van zittend personeel.
Image
Toelichting subsidie

Tijdens de coronacrisis is de subsidie, specifiek gericht op scholing van extra ondersteuning, tijdelijk uitgebreid voor deze doelgroep.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie die beschikbaar komt in de periode 2017-2021. Regionale werkgeversorganisaties die aangesloten zijn bij RegioPlus kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

Het grootste deel van de subsidie (€260 miljoen) is gereserveerd voor de verpleeghuissector. Het andere deel (€160 miljoen) is voor andere sectoren in Zorg en Welzijn. Met deze subsidie verwacht het ministerie van VWS zo’n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra te ondersteunen.

Meer weten? Kijk op www.sectorplanplus.nl.

Image

Klik hier voor meer informatie over onze andere projecten.