SectorplanPlus Thema

Goede initiatieven die inspelen op het arbeidsmarktprobleem in Zorg en Welzijn kunnen volgens de overheid en RegioPlus een steuntje in de rug gebruiken. Met ‘SectorplanPlus’ geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een financiële impuls aan opleidingsprojecten die zich richten op:

  • Nieuwe instroom van medewerkers in Zorg en Welzijn
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • (op)scholing binnen een organisatie (bijv. kwalificerende scholing of opleiding tot praktijkbegeleider)
  • Behoud van zittend personeel.
Image
Toelichting subsidie

Tijdens de coronacrisis is de subsidie, specifiek gericht op scholing van extra ondersteuning, tijdelijk uitgebreid voor deze doelgroep.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie die beschikbaar is in de periode 2017-2022. Regionale werkgeversorganisaties die aangesloten zijn bij RegioPlus kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 420 miljoen gereserveerd. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 665.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Meer weten? Kijk op www.sectorplanplus.nl.

Image

Klik hier voor meer informatie over onze andere projecten.