Subsidies duurzame inzetbaarheid

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er voor verschillende doelen en in alle soorten en maten. Onze subsidiewijzer geeft een overzicht van verschillende landelijke regelingen voor de sector zorg en welzijn. Hieronder tref je een overzicht aan van subsidies binnen het thema ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Overzicht

3.1 EGF Noodhulp bij Massaontslag

Toelichting

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Daarbij moet sprake zijn van minimaal 500 ontslagen personen.

Subsidie frequentie

Een subsidie aanvragen is nog steeds mogelijk.

Tijdvak aanvraag

Type aanvrager

Werkgevers en organisaties die vallen binnen de O&O fondsen.

Bedrag, meerwaarde

Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 210 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2027. Bedrijven of sectoren kunnen de kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen; 40% van de kosten moeten ze zelf betalen.

Instantie / uitvoerder

Europese Commissie / SZW

Meer informatie
3.2 SectorplanPlus middelen

Toelichting

Een meerjarige subsidie op basis van cofinanciering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls kunnen geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.

Subsidie frequentie

De meerjarige subsidie loopt van 2017 – 2024. Per 1 september 2023 is de portal opengesteld voor aanvragen voor het studiejaar 2023-2024.

Tijdvak aanvraag

Type aanvrager

Arbeidsorganisaties in zorg en welzijn

Bedrag, meerwaarde

Een extra impuls aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, behoud van werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Instantie / uitvoerder

VWS / RegioPlus

Meer informatie
3.3 Stichting Fonds voor Verpleegkundigen

Toelichting

Ondersteunt verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat om noodzakelijke aankopen te doen zoals een wasmachine. Daarnaast ondersteunt het fonds incidenteel activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het betreft hier organisaties of personen binnen de gezondheidszorg, zowel in binnen- als buitenland.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Gedurende hele jaar

Type aanvrager

Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet de financiële middelen hebben om noodzakelijke aankopen te doen.

Bedrag, meerwaarde

Het fonds keert geen geld uit, maar biedt ondersteuning bij aankopen. De materiële ondersteuning is een tegemoetkoming voor bijzondere en/of onvoorziene kosten. Deze uitgaven mogen niet elders te declareren zijn.

Instantie / uitvoerder

Stichting Fonds voor Verpleegkundigen

Meer informatie
3.4 Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

Toelichting

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Subsidie frequentie

Meerdere aanvraagtijdvakken

Tijdvak aanvraag

Bedrijven kunnen tot en met vrijdag 26 april, 17:00 uur een subsidieaanvraag indienen. Daarna is het aanvraagtijdvak gesloten. Op 2 september 2024 gaat weer een nieuw aanvraagtijdvak open. Dat is de laatste mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Type aanvrager

Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.

Bedrag, meerwaarde

Er is voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren.

Minimaal aan te vragen subsidiebedrag: 75.000 euro.
Aanvraagtijdvakken en beschikbaar budget:
– 2 april – 26 april 2024: €100 miljoen
– 2 september – 27 september 2024: €100 miljoen

50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid; 25% subsidie voor eerder stoppen met werken en 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse.

Instantie / uitvoerder

SZW

Meer informatie
3.5 Expeditie-regeling

Toelichting

De expeditie-regeling wil door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze breed toepasbaar te maken voor bedrijven, organisaties en sectoren om zo meer werkenden te bereiken. Of om naar aanleiding van vragen of obstakels die worden ervaren in de praktijk nieuwe experimenten te ontwikkelen en uit te voeren of bestaande interventies, werkwijzen of methodieken te valideren, toepasbaar te maken voor anderen, verder op te schalen en te onderzoeken.

Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners, een subsidieaanvraag indienen in de vorm van een activiteitenplan dat onder meer ziet op het experimenteren op de werkvloer en/of het implementeren en evalueren van bestaande praktijken.

Subsidie frequentie

In 2022 en 2024

Tijdvak aanvraag

Het aanvraagtijdvak 2024 is geopend van 27 mei 2024 t/m 21 juni 2024.

Type aanvrager

Samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners.

Bedrag, meerwaarde

In 2024 is € 18,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Instantie / uitvoerder

SZW

Meer informatie
3.6 Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht

Toelichting

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht biedt subsidie aan zorgorganisaties die de zeggenschap en veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten willen versterken. Op de website van het actieplan staat een stappenplan voor het schrijven van een subsidievoorstel. Dit stappenplan is aangevuld met concrete hulpmiddelen. Er is ook een concept-projectplan te vinden. Verder bevat de website een inhoudelijk kader voor onderwerpen die geschikt zijn en een overzicht met de elementen die van belang zijn voor het indienen van een lokaal actieplan.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Aanvragen kan vanaf 18 november tot en met 16 december 2024

Type aanvrager

Zorgorganisaties

Bedrag, meerwaarde

Kom jij (opnieuw) in actie om zeggenschap van jou en je collega’s te versterken? Dat kan, want het ministerie van VWS verlengt de subsidieregeling waarmee professionals tot 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan om zeggenschap te versterken. Afgelopen jaar gingen 140 zorgorganisaties, ondersteund door het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) in hun organisatie aan de slag met hun gesubsidieerde actieplan. Nu kunnen 120 organisaties de beweging voortzetten om zeggenschap te versterken. Naast zorgprofessionals, kunnen in de nieuwe subsidieronde ook professionals uit sociaal werk en jeugdzorg subsidie aanvragen. Vanaf 1 oktober 2023 sluiten Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland aan bij het LAZ, om ook in deze beroepsgroepen de zeggenschap van professionals een boost te geven.

Instantie / uitvoerder

VWS

Meer informatie
3.7 Sterk in je werk, zorg voor jezelf (voor werknemers)

Toelichting

Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn werkt en hulp wil bij het nadenken over zijn of haar loopbaan. Het is er ook voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. Je krijgt in een persoonlijk gesprek met een gratis loopbaancoach informatie over opleidingen, baankansen bij jou in de buurt, maar ook advies hoe je je werk in de zorg beter kunt organiseren.

Subsidie frequentie

Tijdvak aanvraag

Voorlopig nog geen sluitingstermijn

Type aanvrager

Werknemers

Bedrag, meerwaarde

Sterk in je werk, zorg voor jezelf is een persoonlijk traject. Je meld je aan via het formulier op de website voor steun van een loopbaancoach. Dit is gratis. Je krijgt een bevestigingsmail en er wordt contact met je opgenomen via het emailadres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven.

Je ontmoet je coach op dit moment vaak via beeldbellen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Normaal gesproken zijn dit persoonlijke ontmoetingen op een vaste locatie.

Tijdens deze gesprekken praat je met je coach over wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Hiermee gaan jullie aan de slag. Sterk in je werk is persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Je krijgt advies over op jouw specifieke situatie en wensen.

Instantie / uitvoerder

Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Meer informatie