Image

Subsidiewijzer

Werken en Behoud

Subsidies voor werkgevers binnen het thema Werken en Behoud (duurzame inzetbaarheid van werknemers).

 

 • 3.1 EGF Noodhulp bij Massaontslag
  Toelichting

  Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Daarbij moet sprake zijn van minimaal 500 ontslagen personen.

  Subsidie frequentie

  Een subsidie aanvragen is nog steeds mogelijk.

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Werkgevers en organisaties die vallen binnen de O&O fondsen.

  Bedrag, meerwaarde

  Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 210 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2027. Bedrijven of sectoren kunnen de kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen; 40% van de kosten moeten ze zelf betalen.

  Instantie / uitvoerder

  Europese Commissie / SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie van SZW

 • 3.2 SectorplanPlus middelen
  Toelichting

  Een meerjarige subsidie op basis van cofinanciering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls kunnen geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.

  Subsidie frequentie

  De meerjarige subsidie loopt van 2017 – 2021. Let op: in verband met Corona heeft VWS extra middelen beschikbaar gesteld via SectorplanPlus.

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Arbeidsorganisaties in Zorg en Welzijn

  Bedrag, meerwaarde

  Het Ministerie van VWS heeft besloten om de looptijd van de COVID-19 gerelateerde activiteiten te verlengen. Houd de website van SectorplanPlus in de gaten voor de bijbehorende deadlines en het beschikbare budget.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / RegioPlus

  Meer informatie

  Via de website van SectorplanPlus

 • 3.3 Stichting Fonds voor Verpleegkundigen
  Toelichting

  Ondersteunt verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat om noodzakelijke aankopen te doen zoals een wasmachine. Daarnaast ondersteunt het fonds incidenteel activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het betreft hier organisaties of personen binnen de gezondheidszorg, zowel in binnen- als buitenland.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet de financiële middelen hebben om noodzakelijke aankopen te doen.

  Bedrag, meerwaarde

  Het fonds keert geen geld uit, maar biedt ondersteuning bij aankopen. De materiële ondersteuning is een tegemoetkoming voor bijzondere en/of onvoorziene kosten. Deze uitgaven mogen niet elders te declareren zijn.

  Instantie / uitvoerder

  Stichting Fonds voor Verpleegkundigen

  Meer informatie

  Via de website van het Fonds voor Verpleegkundigen

 • 3.4 Tijdelijke maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)
  Toelichting

  Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  1 februari 2021 om 09.00 uur tot 26 februari 2021 om 17.00 uur

  Type aanvrager

  Sectorale samenwerkingsverbanden, die bestaan uit minimaal één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie.

  Bedrag, meerwaarde

  Er is voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren. Elke sector kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van €20.000. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een sectoranalyse.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie SZW

 • 3.5 Tijdelijke subsidieregeling NL leert door
  Toelichting

  Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid.

  Subsidie frequentie

  NL Leert Door kent 2 subsidievarianten, te weten NL Leert Door scholing en NL Leert Door sectoraal maatwerk.

  Tijdvak aanvraag

  Er is geen mogelijkheid meer voor subsidieaanvraag NL Leert Door, scholing.

  NL Leert Door, sectoraal maatwerk kon worden aangevraagd door landelijke partijen in de sectoren. RegioPlus heeft samen met CNV en de regionale werkgeversorganisaties een aanvraag gedaan en toegekend gekregen. Binnen de toegekende subsidie is nog ruimte voor werkgevers die een ontwikkeladvies, begeleiding, een EVC en/of scholing voor hun medewerkers willen aanvragen.

  Type aanvrager

  Werknemers via NL Leert door scholing, werkgevers via NL Leert Door, sectoraal maatwerk

  Bedrag, meerwaarde

  Werknemers kunnen (via hun werkgever) binnen NL Leert Door sectoraal maatwerk een ontwikkeltraject en/of begeleiding volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook kan een EVC traject of scholing worden aangevraagd.

  Het kan voor de ontwikkeling van je werknemers, maar ook voor je bedrijf, goed zijn om ze hierop te wijzen. Je kan als werkgever een aanvraag doen bij jouw regionale werkgeversorganisatie om je werknemers aan te melden voor een ontwikkeladvies. Een loopbaanadviseur geeft jouw werknemer zicht op het toekomstperspectief van hun huidige werk en hun kansen op de arbeidsmarkt, helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing.

  Ook is het voor je werknemers mogelijk om via de subsidieregeling NL leert door een EVC traject of scholing te volgen. Let op: Na een SIJW traject of i.p.v. een SIJW traject, kan ook een NL Leert Door traject ingezet worden. Andersom kan niet, omdat SIJW de eis heeft dat iemand een jaar lang geen loopbaanadvies voor Z&W heeft ontvangen.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  NL Leert Door scholing
  NL Leert Door sectoraal maatwerk
  of vraag meer informatie op bij jouw regionale werkgeversorganisatie

 • 3.6 Expeditie-regeling
  Toelichting

  De expeditie-regeling wil door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze breed toepasbaar te maken voor bedrijven, organisaties en sectoren om zo meer werkenden te bereiken. Of om naar aanleiding van vragen of obstakels die worden ervaren in de praktijk nieuwe experimenten te ontwikkelen en uit te voeren of bestaande interventies, werkwijzen of methodieken te valideren, toepasbaar te maken voor anderen, verder op te schalen en te onderzoeken.

  Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners, een subsidieaanvraag indienen in de vorm van een activiteitenplan dat onder meer ziet op het experimenteren op de werkvloer en/of het implementeren en evalueren van bestaande praktijken.

  Subsidie frequentie

  In 2022 en 2024

  Tijdvak aanvraag

  Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 23 mei 2022 09.00 uur tot en met 24 juni 2022 17.00 uur.

  De Minister maakt de openstelling van een tweede aanvraagtijdvak in het jaar 2024 voor 1 januari 2024 bekend in de Staatscourant.

  Type aanvrager

  Samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners.

  Bedrag, meerwaarde

  In 2022 en 2024 is € 12 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de publicatie in de Staatscourant

Subsidie voor werknemers binnen het thema Werken en Behoud.

 • 3.7 Sterk in je werk, zorg voor jezelf
  Toelichting

  Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn werkt en hulp wil bij het nadenken over zijn of haar loopbaan. Het is er ook voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. Je krijgt in een persoonlijk gesprek met een gratis loopbaancoach informatie over opleidingen, baankansen bij jou in de buurt, maar ook advies hoe je je werk in de zorg beter kunt organiseren.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Voorlopig nog geen sluitingstermijn

  Type aanvrager

  Werknemers

  Bedrag, meerwaarde

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf is een persoonlijk traject. Je meld je aan via het formulier op de website voor steun van een loopbaancoach. Dit is gratis. Je krijgt een bevestigingsmail en er wordt contact met je opgenomen via het emailadres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven.

  Je ontmoet je coach op dit moment vaak via beeldbellen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Normaal gesproken zijn dit persoonlijke ontmoetingen op een vaste locatie.

  Tijdens deze gesprekken praat je met je coach over wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Hiermee gaan jullie aan de slag. Sterk in je werk is persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Je krijgt advies over op jouw specifieke situatie en wensen.

  Instantie / uitvoerder

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf

  Meer informatie

  Via de website van Sterk in je werk

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media