Image

Subsidiewijzer

Werken en Behoud

Subsidies voor werkgevers binnen het thema Werken en Behoud (duurzame inzetbaarheid van werknemers).

 

 • 3.1 EGF Noodhulp bij Massaontslag
  Toelichting

  Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf. Daarbij moet sprake zijn van minimaal 500 ontslagen personen.

  Subsidie frequentie

  Een subsidie aanvragen is nog steeds mogelijk.

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Werkgevers en organisaties die vallen binnen de O&O fondsen.

  Bedrag, meerwaarde

  Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 210 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2027. Bedrijven of sectoren kunnen de kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen; 40% van de kosten moeten ze zelf betalen.

  Instantie / uitvoerder

  Europese Commissie / SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie van SZW

 • 3.2 SectorplanPlus middelen
  Toelichting

  Een meerjarige subsidie op basis van cofinanciering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls kunnen geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk / werkbegeleiders.

  Subsidie frequentie

  De meerjarige subsidie loopt van 2017 – 2021. Let op: in verband met Corona heeft VWS extra middelen beschikbaar gesteld via SectorplanPlus.

  Tijdvak aanvraag

  Type aanvrager

  Arbeidsorganisaties in Zorg en Welzijn

  Bedrag, meerwaarde

  Het Ministerie van VWS heeft besloten om de looptijd van de COVID-19 gerelateerde activiteiten te verlengen. Houd de website van SectorplanPlus in de gaten voor de bijbehorende deadlines en het beschikbare budget.

  Instantie / uitvoerder

  VWS / RegioPlus

  Meer informatie

  Via de website van SectorplanPlus

 • 3.3 Geef een kickstart aan het verbeteren van de arbeidsverhoudingen
  Toelichting

  Stimuleringssubsidie bedoeld als startfinanciering voor een project waarmee organisaties de arbeidsverhoudingen willen verbeteren. Bijvoorbeeld door werknemers meer regie op het werk te laten krijgen, beter samen te laten werken, communicatie te verbeteren, etc.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Voorlopig nog geen sluitingstermijn

  Type aanvrager

  Ziekenhuisorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  De werkgever kan een startfinanciering van maximaal € 5.000,00 krijgen.

  Instantie / uitvoerder

  StAZ

  Meer informatie

  Via de website van het StAZ

 • 3.4 Geef een kickstart aan het bewustzijn over gezond en veilig werken
  Toelichting

  Stimuleringssubsidie bedoeld als startfinanciering om gezondheid en veiligheid op het werk onder de aandacht te brengen.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Voorlopig nog geen sluitingstermijn

  Type aanvrager

  Ziekenhuisorganisaties

  Bedrag, meerwaarde

  De werkgever kan een startfinanciering van maximaal € 5.000,00 krijgen.

  Instantie / uitvoerder

  StAZ

  Meer informatie

  Via de website van het StAZ

 • 3.5 Stichting Fonds voor Verpleegkundigen
  Toelichting

  Ondersteunt verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet in staat om noodzakelijke aankopen te doen zoals een wasmachine. Daarnaast ondersteunt het fonds incidenteel activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het betreft hier organisaties of personen binnen de gezondheidszorg, zowel in binnen- als buitenland.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Gedurende hele jaar

  Type aanvrager

  Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet de financiële middelen hebben om noodzakelijke aankopen te doen.

  Bedrag, meerwaarde

  Het fonds keert geen geld uit, maar biedt ondersteuning bij aankopen. De materiële ondersteuning is een tegemoetkoming voor bijzondere en/of onvoorziene kosten. Deze uitgaven mogen niet elders te declareren zijn.

  Instantie / uitvoerder

  Stichting Fonds voor Verpleegkundigen

  Meer informatie

  Via de website van het Fonds voor Verpleegkundigen

 • 3.6 Tijdelijke maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)
  Toelichting

  Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  1 februari 2021 om 09.00 uur tot 26 februari 2021 om 17.00 uur

  Type aanvrager

  Sectorale samenwerkingsverbanden, die bestaan uit minimaal één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie.

  Bedrag, meerwaarde

  Er is voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren. Elke sector kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van €20.000. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een sectoranalyse.

  Instantie / uitvoerder

  SZW

  Meer informatie

  Via de website van het ministerie SZW

 • 3.7 Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW)
  Toelichting

  Deze subsidie is bedoeld voor zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet én een bijdrage willen leveren aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Voorbeelden van projecten zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing.

  Subsidie frequentie

  Tijdvak aanvraag

  Vanaf 1 oktober 2021 staat de 2de ronde van de SOW open

  Type aanvrager

  Zorginstellingen die zorg leveren op grond van de ZVW (doe vooraf de quickscan).

  Bedrag, meerwaarde

  Het budget voor 2021 en 2022 voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen. U kunt per activiteit minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 aanvragen. Alleen voor de activiteit ‘nieuwe technologieën’ (g) geldt een maximum van € 25.000 subsidie.

  Instantie / uitvoerder

  VWS

  Meer informatie

  Via de website van de RVO

 • 3.8 Projectideeën - Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici
  Toelichting

  De subsidie kan ingezet worden om als nieuw of bestaand samenwerkingsverband de meest optimale zorg voor de zorgvrager te bieden, zodat er verbetering is op een breed domein zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl.

  Subsidie frequentie

  Eenmalig

  Tijdvak aanvraag

  Tot 22 juni is het mogelijk om een subsidie aan te vragen bij ZonMW voor ‘Projectideeën – Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici’.

  De looptijd van projecten is maximaal 36 maanden.

  Type aanvrager

  Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die samenwerken met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline. In het project wordt gewerkt met bestaande samenwerkingsverbanden of er wordt een nieuw samenwerkingsverband opgericht. Samenwerking met minimaal 2, maar bij voorkeur meerdere zorgorganisaties (denk aan huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties) is vereist.

  Bedrag, meerwaarde

  Voor deze subsidieronde is € 2.000.000,- beschikbaar. De 3 programma’s dragen evenredig bij aan de subsidieronde. Voor een project kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd.

  Instantie / uitvoerder

  ZonMW

  Meer informatie

  Via de website van ZonMW

 

Terug naar het subsidie overzicht

 

 

 

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Deel dit op social media