Van een materialistische naar een betekenisvolle samenleving

Kees Klomp, Lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam, ziet dat steeds meer mensen van betekenis willen zijn voor een ander, een belangrijke ontwikkeling in een samenleving die vooral gekenmerkt wordt door materialisme. Goed nieuws dus voor de zorgsector zou je denken…

7 december 2023