Innoveren Thema

Wanneer we aan de stijgende zorgvraag willen voldoen, is het van groot belang om de zorg anders in te richten. Slimmer, efficiënter en makkelijker werken, daar willen we naartoe! Innoveren en experimenteren met nieuwe mogelijkheden, zodat we met minder mensen meer en betere zorg kunnen leveren. Vernieuwende inzichten opdoen die ons helpen om zorg- en organisatieprocessen fundamenteel anders vorm te geven. Welke kansen kunnen we ontdekken en benutten om de vraag naar personeel te beteugelen? Binnen onze thema’s ‘leren’, ‘werven’ en ‘werken’ ontwikkelen wij innovatieve oplossingen en werkwijzen. We sluiten aan bij bestaande en nieuwe innovatieprogramma’s. Daarnaast bieden we inzicht in werkende oplossingen: waarom werkt dit? Wat levert het een zorg- of welzijnsorganisatie op? Met als doel dat de zorg- en welzijnssector innovaties gaat omarmen en inzetten.

RegioPlus agendeert, inspireert, stimuleert en adviseert op het gebied van innovatie. We delen succesvolle innovaties en zorgen ervoor dat de zorg- en welzijnssector kan experimenteren. We verbinden organisaties en helpen ze tot innovatie te komen. Je mag ons dan ook zien als een katalysator voor innoveren en experimenteren. Waar kunnen we jouw organisatie mee helpen?

RegioPlus richt zich op deze onderwerpen met onder andere het volgende programma:

Image
Image
Regionaal Werkt

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn staat onder druk. In het hele land duiken organisaties in innovatieve oplossingen om dit te verlagen. Vind het wiel niet opnieuw uit en laat je inspireren door mooie voorbeelden van modern, regionaal werkgeverschap. Lees meer

Image
Digivaardig in de zorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld met domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen. Lees meer

RegioPlus zet zich in voor bekwaam en voldoende personeel in Zorg en Welzijn. We richten ons daarbij op vier samenhangende thema’s. Innoveren is een van de thema’s. Klik hier voor informatie over de andere drie thema’s.