Actie Leer Netwerk Thema

Sommige organisaties in zorg en welzijn zijn opvallend vooruitstrevend bezig. Ze ontwikkelen mooie projecten, zetten innovatieve stappen of gaan op effectieve manier de uitdaging met het personeelstekort aan. Ze zijn vernieuwend op gebied van werken, opleiden en het behouden van medewerkers in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk (ALN) brengt het netwerk van deze ‘koplopers’ in kaart. Daarnaast stimuleert ALN om actieleren in te zetten bij veranderprocessen, waarbij je gezamenlijk en gestructureerd zoekt naar oplossingen door te experimenteren. Zijn er knelpunten in wet- en regelgeving die arbeidsmarktvernieuwing in de weg staan? Dan zoekt ALN met de betrokken partijen en ministeries naar ‘ruimte in de regels’.

Image
Actieprogramma ‘Werken in zorg’

ALN is een onderdeel van het actieprogramma ‘Werken in de zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. RegioPlus en het ALN trekken veel samen op en bieden vanuit hun eigen expertise en rol ondersteuning bij het aanpakken van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Meer weten? Kijk op www.actieleernetwerk.nl.

Image

Klik hier voor meer informatie over onze andere projecten.