Uitstroom

Werken in zorg en welzijn is werken vanuit het hart. Dat maakt dat professionals vaak lang werkzaam zijn binnen de sector en de uitstroom vergeleken met andere sectoren laag is. Toch is elke vertrekkende professional een verlies voor de sector en is de uitstroom hoger dan in het verleden. Dit maakt uitstroom een belangrijk punt van aandacht.

Het is van groot belang meer inzicht te krijgen in de vertrekredenen en vervolgstappen van deze groep mensen. Alleen dan kunnen we goed beleid ontwikkelen en gericht inzetten op behoud. RegioPlus co├Ârdineert daarom het landelijk uitstroomonderzoek.

Wat doen wij

Dankzij goed onderzoek en heldere data kunnen we grip krijgen op de uitstroom van onze sector. Het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus, uitgevoerd door Presearch, draagt hieraan bij. Sinds 2019 verzamelen we elk jaar data onder werkgevers en oud-medewerkers. Hiermee krijgen werkgevers zicht op het beperken van de uitstroom en hoe zij behoud kunnen stimuleren. Inmiddels doen ruim 230 zorg- en welzijnsorganisaties mee aan het onderzoek.

Landelijk uitstroomonderzoek

Het uitstroomonderzoek geeft inzicht in de vertrekredenen van medewerkers, en laat zien waar ze naartoe gaan. Dit maakt het voor werkgevers mogelijk om weloverwogen keuzes te maken in preventiemogelijkheden. Elke deelnemende organisatie krijgt een eigen dashboard waar eigen, regionale en landelijke resultaten inzichtelijk worden gemaakt.

Naast het faciliteren van werkgevers in hun beleid levert het ook waardevolle data op waarover RegioPlus regelmatig analyses en publicaties deelt. Werkgeversorganisaties gebruiken de resultaten om regionale analyses en aanbevelingen te maken.

Nieuws en publicaties

Meer weten?