Actie Leer Netwerk

Het Actie Leer Netwerk (ALN) geeft de slimste, beste en meest impactvolle innovaties uit zorg en welzijn een podium. Deze Koplopers geven het goede voorbeeld in het effectief aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek in de sector. Ze zijn vernieuwend op het gebied van werken, opleiden en het behouden van medewerkers. 

Daarnaast stimuleert ALN om actieleren in te zetten bij veranderprocessen, waardoor complexe problemen gezamenlijk aangepakt worden. Zijn er knelpunten in wet- en regelgeving die arbeidsmarktvernieuwing in de weg staan? Dan zoekt ALN met de betrokken partijen en ministeries naar ‘ruimte in de regels’. Het ALN geeft hiermee invulling aan het programma [Ont]Regel de Zorg van het ministerie van VWS.