Regionaal werkt

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn staat onder druk. In het hele land duiken organisaties in innovatieve oplossingen om dit te verlagen. Vind het wiel niet opnieuw uit en laat je inspireren door mooie voorbeelden van modern, regionaal werkgeverschap. Leer van ervaringen van anderen op het gebied van onder andere het btw-vraagstuk, cao, mededinging en de Wet DBA.

“We moeten af van de over-geprotocolleerde werkwijze die we nu hebben in de zorg. Het systeem waar we nu in zitten leidt tot overmatige controle en regeldruk gebaseerd op wantrouwen.

Door vanuit vertrouwen ruimte te geven aan de professional kunnen we, onder andere via collectief werkgeverschap, een positieve impuls geven aan meer werkplezier, loopbaanontwikkeling en verlagen van ervaren werkdruk”.

– Jelle Boonstra – directeur-bestuurder RegioPlus