Oplossingsrichtingen regionaal werkgeverschap

De aanleiding voor samenwerking bij flexibele inzet van medewerkers verschilt per organisatie. Soms gaat het om het voorkomen van hoge kosten bij inhuur, soms om het voorkomen van ontevredenheid bij vaste medewerkers. Onduidelijkheden rondom de handhaving van de wet DBA kan een reden zijn om gezamenlijk te zoeken naar alternatieven.

Redenen voor werkgevers om te kiezen voor regionale samenwerking

 • Behoud van medewerkers
 1. flexibiliteit bieden aan werknemers die neigen naar zzp-schap uit onvrede;
 2. bieden van alternatieve of moderne vormen van loondienst;
 3. verminderen van inwerkperiodes en wisselingen in team
 • Schaalvoordeel
 1. het gezamenlijk vergroten van het beschikbare arbeidspotentieel
 2. samenwerken op specialistische, schaarse functies;
 3. vraag en aanbod van medewerkers samenbrengen
 4. vergroten van wendbaarheid bij ziek, piek en uniek
 • Het terugdringen van kosten en het verkrijgen van meer regie
 1. terugdringen kosten PNIL
 2. terugdringen afhankelijkheid van intermediairs
 • Voldoen aan wet- en regelgeving (oa DBA) en garanderen kwaliteit van zorg
 1. voorkomen van verschillen in kwaliteit zorgaanbod
 2. ontzorgen van zorgorganisaties door het vooraf borgen van kwaliteit van het beschikbare potentieel

Voordelen voor werknemers

 • Meer eigen regie: grip op het rooster en de balans tussen werktijd en privétijd
 • Invulling van de behoefte aan zelfstandigheid en ondernemerschap door variatie en flexibiliteit
 • Professionele ontwikkeling, loopbaanperspectief en mobiliteit
 • Vergroten van kleine contracten.

Oplossingsrichtingen om te komen tot flexibele inzet van professionals

Deze kunnen onderverdeeld worden in drie vormen:

A: Alternatieve vorm van loondienst bij samenwerkende organisaties

 • Onderling uitwisselen/uitlenen van werknemers met contract
 • Uitbesteden administratieve afwikkeling bij regionale samenwerking

B: Faciliteren van directe inzet van ZZP-ers bij samenwerkende organisaties

 • Digitaal platform voor matchen vraag en aanbod openstaande diensten
 • Met meerdere organisaties ZZP-ers inhuren

C: Inzet van ZZP via intermediairs

 • Inzet flexibele schil via een Managed Service Provider (MSP)
 • Gezamenlijk afspraken maken met een aantal intermediairs