Uitstroomonderzoek zorg en welzijn Thema

Wil jouw organisatie meer grip op het personeelsverloop? Dan vraagt dat meer inzicht in de vertrekredenen van medewerkers. Krijg toegang tot je eigen dashboard en maak weloverwogen keuzes in je personeelsbeleid.

Wat is het uitstroomonderzoek zorg en welzijn?

Het uitstroomonderzoek is een doorlopend onderzoek. Sinds 2016 vragen we zorg- en welzijnsmedewerkers waarom ze hun werkgever verlaten. In die zin is het dan ook een uniek onderzoek. Geen ander onderzoek binnen zorg en welzijn vraagt doorlopend naar vertrekredenen en waar medewerkers naartoe gaan.

De inzichten hebben de regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, toegankelijk gemaakt in een gebruikersvriendelijk dashboard. Iedere zorg- en welzijnsorganisatie heeft toegang tot zijn eigen dashboard met o.a. rapportagemogelijkheden van de eigen organisatie.

Dit maakt sturen op het beperken van ongewenste uitstroom mogelijk. En geeft personeelsbeleid waaronder strategische personeelsplanning meer richting en focus.

Image
Wat krijgen organisaties bij deelname?
 • Elke organisatie krijgt 24/7 toegang tot een eigen dashboard
 • Makkelijk managementinformatie te verkrijgen
 • Inzicht in organisatieresultaten (vanaf 10 respondenten)
 • Vijf locaties zijn inbegrepen, meerdere zijn mogelijk
 • Benchmarken van eigen, regionale en landelijke resultaten

 

Redenen deelnemende organisaties
 • Het is een waardevolle aanvulling op andere onderzoeken onder het personeel, zoals het exitgesprek en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Het digitale uitstroomonderzoek heeft de mogelijkheid tot benchmarken.
 • Ondanks dat het uitstroomonderzoek minder persoonlijk is – want digitaal – worden de tijdsbesparing en de anonimiteit door organisaties als winst gezien.
 • Vanwege de opzet zijn veel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beschikbaar.

 

Vraag vrijblijvend informatie aan bij de contactpersoon uit jouw regio

Image
Image

Wat vinden deelnemende organisaties?

“De resultaten van het uitstroomonderzoek worden met regelmaat gepresenteerd en besproken met de managers. De resultaten geven ons input voor de strategische personeelsplanning.“

 

“De meerwaarde is vooral de vergelijking met het landelijke, de sector en de regio.”

Voor wie?

Het doorlopend uitstroomonderzoek is bedoeld voor alle zorg- en welzijnsorganisaties die inzicht willen in de vertrekredenen van hun medewerkers.

Wil je meer grip hebben op het personeelsverloop? Is jouw organisatie:

 • een zorg- of welzijnsorganisatie met 10+ vertrekkende medewerkers?
 • met minimaal xx cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden medewerkers?
 • een op data gebaseerd personeelsbeleid van plan?
 • lid of geen lid van een regionale werkgeversorganisatie?

Dan maken we graag kennis met jouw organisatie. Informeer bij de werkgeversorganisatie in jouw regio naar de mogelijkheden. Ook niet-leden kunnen zich aansluiten. [link naar aparte pagina] Klik hier voor de contactpersoon uit jouw regio die je vrijblijvend de mogelijkheden met je bespreekt.

Hoe werkt het?

Het uitstroomonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Presearch. De vertrekkende medewerker ontvangt een e-mail of sms met daarin een unieke link naar de online vragenlijst van jouw organisatie. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier en bevat vragen over de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben door deze samenwerking met Presearch weinig werk aan het onderzoek.

Image

Medewerkers met een zorghart, die wil je niet kwijtraken.
Weet wat écht bij hen leeft. Word deelnemer van het uitstroomonderzoek zorg en welzijn.

 

Vraag vrijblijvend informatie aan bij de contactpersoon uit jouw regio