Innoveren Thema

Regionaal werkgeverschap

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn staat onder druk. In het hele land duiken organisaties in innovatieve oplossingen om dit te verlagen. Vind het wiel niet opnieuw uit en laat je inspireren door mooie voorbeelden van modern, regionaal werkgeverschap. Leer van ervaringen van anderen op het gebied van onder andere het btw-vraagstuk, cao, mededinging en de Wet DBA.

Mensen in de zorg werken met passie voor hun vak, maar ervaren regelmatig te weinig autonomie, hoge werkdruk, veel regels en onvoldoende waardering. Dit leidt tot minder tevredenheid en uitstroom van werkenden in zorg en welzijn. De arbeidsmarkt in de sector staat hierdoor onder hoge druk. Werkgevers willen hier iets aan doen en pakken de handschoen gezamenlijk op.

Daarom zijn de afgelopen periode regionale initiatieven opgezet die concrete oplossingen bieden voor de hierboven genoemde uitdagingen. Initiatieven die raken aan een vorm van (modern) regionaal werkgeverschap. Regionaal werkgeverschap draait om regionaal samenwerken. Dit klinkt vanzelfsprekend maar het vraagt om een (cultuur) verandering. Om regionale samenwerking tot een succes te maken kunnen werkgevers zélf in actie komen door een beweging in gang te zetten, kaders te scheppen en organisatie-overstijgend te denken en doen. Ook de werknemers zijn onmisbare schakel in deze beweging richting regionaal werkgeverschap.

Zelf aan de slag?

Laat je inspireren door een aantal mooie initiatieven rondom modern, regionaal werkgeverschap. Lees ook de diverse aanleidingen die kunnen leiden tot een samenwerking voor de flexibele inzet van medewerkers en leer van de ervaringen van anderen op het gebied van het Btw-vraagstuk, cao, mededinging en de Wet DBA.

Image
Waarom kiezen voor de flexibele inzet van medewerkers?

De aanleiding voor samenwerking bij flexibele inzet van medewerkers verschilt per organisatie. Soms gaat het om het voorkomen van hoge kosten bij inhuur, soms om het voorkomen van ontevredenheid bij vaste medewerkers. Onduidelijkheden rondom de handhaving van de wet DBA kan een reden zijn om gezamenlijk te zoeken naar alternatieven. Ook door positieve prikkels wordt samenwerking gezocht, bijvoorbeeld vanuit modern werkgeverschap en loopbaanperspectief voor medewerkers. Ondanks de verschillende aanleidingen zijn er overeenkomstige behoeften bij werkgevers en werknemers.

 

Dat geldt ook voor de oplossingsrichtingen.

Image
Aandachtspunten

Werkgevers van bestaande initiatieven kwamen een aantal knelpunten tegen bij regionale samenwerking. Deze knelpunten zijn onderverdeeld in een aantal thema’s. Zoals de wet DBA, het Btw vraagstuk, cao en mededinging.

 

De bevindingen met betrekking tot deze aandachtspunten hebben we op een rij gezet.

 

 

Klik hier voor meer informatie over het thema Innoveren.

Deel dit op social media