Oplossingsrichtingen Thema

Uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal zzp’ers in de sector zorg en welzijn (incl. kinderopvang) in Q3 2022 is gestegen met 34.000 ten opzichte van een jaar daarvoor. Het aantal zzp’ers in de zorg stijgt daardoor van 113.000 naar 147.000. Dit is een stijging van 30%. Dit is een forse stijging. Uit onderzoek weten we dat de oorzaak van de uitstroom naar het zzp-schap voornamelijk ligt in de onvrede over het werken in loondienst en het ervaren gebrek aan eigen regie daarbij. Regionale samenwerking kan ertoe bijdragen deze uitstroom te beperken. Nieuwe vormen van werken in loondienst kunnen voorkomen dat mensen het loondienstverband (of eventueel zelfs de zorg) uit onvrede verlaten. Ook dragen dergelijke initiatieven bij aan een betere balans op de arbeidsmarkt, meer regie bij de zorginstellingen en lagere kosten. Dergelijke initiatieven dragen er verder aan bij dat werkgevers conform de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kunnen handelen.

Image
Diverse redenen voor werkgevers om te kiezen voor regionale samenwerking
 • Behoud van medewerkers
  1. flexibiliteit bieden aan werknemers die neigen naar zzp-schap uit onvrede;
  2. bieden van alternatieve of moderne vormen van loondienst;
  3. verminderen van inwerkperiodes en wisselingen in team
 • Schaalvoordeel
  1. het gezamenlijk vergroten van het beschikbare arbeidspotentieel
  2. samenwerken op specialistische, schaarse functies;
  3. vraag en aanbod van medewerkers samenbrengen
  4. vergroten van wendbaarheid bij ziek, piek en uniek
 • Het terugdringen van kosten en het verkrijgen van meer regie
  1. terugdringen kosten PNIL
  2. terugdringen afhankelijkheid van intermediairs
 • Voldoen aan wet- en regelgeving (oa DBA) en garanderen kwaliteit van zorg
  1. voorkomen van verschillen in kwaliteit zorgaanbod
  2. ontzorgen van zorgorganisaties door het vooraf borgen van kwaliteit van het beschikbare potentieel
Ook voor werknemers kunnen er diverse voordelen zijn
 • Meer eigen regie: grip op het rooster en de balans tussen werktijd en privétijd
 • Invulling van de behoefte aan zelfstandigheid en ondernemerschap door variatie en flexibiliteit
 • Professionele ontwikkeling, loopbaanperspectief en mobiliteit
 • Vergroten van kleine contracten.
Oplossingsrichtingen om te komen tot flexibele inzet van professionals kunnen onderverdeeld worden in drie vormen:

A: Alternatieve vorm van loondienst bij samenwerkende organisaties

 • Onderling uitwisselen/uitlenen van werknemers met contract
 • Uitbesteden administratieve afwikkeling bij regionale samenwerking

B: Faciliteren van directe inzet van ZZP-ers bij samenwerkende organisaties

 • Digitaal platform voor matchen vraag en aanbod openstaande diensten
 • Met meerdere organisaties ZZP-ers inhuren

C: Inzet van ZZP via intermediairs

 • Inzet flexibele schil via een Managed Service Provider (MSP)
 • Gezamenlijk afspraken maken met een aantal intermediairs

Deel dit op social media