Actueel Nieuws

10 juni 2021

Aanpak van stage-uitdagingen in het medisch domein: werken aan een nieuw normaal

Het eind mei verschenen onderzoek naar stages in het medisch domein, in opdracht van AZW door ResearchNed en uitgevoerd door Expertisecentrum Beroepsonderwijs, roept bestuurders op tot verregaande samenwerking. Er gebeurt al heel veel in het land om de stagetekorten tegen te gaan maar voor structurele oplossingen is solidariteit en een integrale regionale aanpak nodig. RegioPlus ziet het onderzoek van AZW als een mooie oproep om projecten op het gebied van anders werken en anders opleiden als nieuw normaal in te zetten en uit de pilot-sfeer te halen.

Image

Het onderzoek spreekt over drie scenario’s: Het ’Integrale Regionale Opleidingsprogramma (IRO)’, het ‘Versterken ‘van innovatief opleiden’ en de ‘Aanpak voor coronagerelateerde stageproblematiek’. Het meeste effect zal behaald worden met het integrale programma. Maar RegioPlus vindt het belangrijk dit scenario niet los te zien van de kansen vanuit de scenario’s ‘Versterken van innovatief opleiden’ en ‘Aanpak voor coronagerelateerde stageproblematiek’. Scenario 1 benadrukt het bundelen van initiatieven en de gezamenlijke aanpak. Scenario 2 stimuleert om voort te bouwen op wat er al is. Scenario 3 vraagt om flexibiliteit in regels, gebruiken en doelstellingen van stages om de impact van corona tegen te kunnen gaan.

Net als het onderzoek ziet RegioPlus dat op al deze fronten al heel veel gebeurt in de regio’s. Tegelijkertijd geeft het onderzoek ook aan dat de goede voorbeelden nog lang niet dekkend zijn voor het hele opleidingslandschap. Hier draagt RegioPlus graag haar steen aan bij om die initiatieven verder te verspreiden. Maar het onderzoek doet nog een stap verder dan voortbouwen op bestaande initiatieven. Als ideaal schetsen zij het brancheoverstijgende regionaal opleidingsnetwerk waarin niet alleen afstemming plaatsvindt maar van waaruit concrete activiteiten als stagecoördinatie en begeleiding worden georganiseerd en uitgevoerd. En waarin meer ruimte ontstaat voor leerlingen van verschillende niveaus en leerjaren. Een prachtig ideaal om naar toe te werken.

Maar de grote vraag is uiteraard: Wat is daarvoor nodig? Zoals altijd bij vernieuwingen komen de termen visie, lef en creativiteit voorbij. Maar waar het onderzoek heel duidelijk over is, is de noodzaak voor bestuurlijk commitment. Aan dit bestuurlijk commitment is sinds 2017, met de komst van RAAT, door alle regionale werkgeversorganisaties aangesloten bij RegioPlus hard aan gewerkt. En niet zonder resultaat. Overal zijn mooie, bovensectorale coalities ontstaan van bestuurlijke netwerken die zich committeren aan een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen. Deze netwerken gaan verder dan alleen zorginstellingen. Opleidingen, gemeenten, zorgverzekeraars en diverse andere partijen zijn aangesloten. RAAT heeft zijn werk gedaan en een mooie basis gelegd. En op die basis zijn diverse mooie initiatieven ontstaan. Maar nog teveel in een pilotsfeer. Terwijl we toe moeten naar een totale integratie van anders werken en anders opleiden. Het AZW rapport is een mooie oproep om die stap te nemen. Om samen te werken aan de cultuuromslag die nodig is om initiatieven die nu nog pilots zijn te maken tot het nieuwe normaal.

Deel dit op social media