Leren en ontwikkelen

De kwaliteit van zorg en welzijn in ons land bestaat dankzij goed opgeleide en geschoolde mensen. De sector heeft dus baat bij genoeg stageplekken, goede begeleiding, gedegen (bij)scholing en een gezond leerklimaat. RegioPlus wil eraan bijdragen dat het onderwijs (nog) beter aansluit bij de wensen en leerbehoeften van nieuwe instromers en huidige medewerkers. Daarbij is veel meer mogelijk dan de traditionele manieren van opleiden. Denk bijvoorbeeld aan flexibel onderwijs dat gebaseerd is op modules en competenties, of de inzet van nieuwe technologieën.

Wat doen wij

De transformatie van werk vraagt ook om een transformatie van de manier waarop we naar opleiden kijken. Het gaat niet om het eenmalig behalen van een diploma, maar om een cultuur waarin leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel van elke (werk)dag is.

Leven lang ontwikkelen

Een leerklimaat waarin skills en competenties op waarde worden geschat, en waarin leren leuk en motiverend is. Zo’n omgeving stimuleert om een leven lang te ontwikkelen. Het uitstroomonderzoek toont aan dat zorg- en welzijnsprofessionals dit ook belangrijk vinden. RegioPlus is betrokken bij verschillende onderwijsinnovaties die ervoor zorgen dat de manier waarop we zorgmedewerkers opleiden toekomstbestendig wordt.

Samenwerking zorg en onderwijs

Een gezonde arbeidsmarkt draait volgens RegioPlus om goede verbindingen. Verbindingen tussen zorg en onderwijs is er daar één van. Door elkaar goed te kennen, op te zoeken en te faciliteren kunnen we de transformatie van werk samen het hoofd bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk investeren in het bieden van scholing en cursussen aan de informele zorg.

We weten niet hoe de zorg van de toekomst eruit ziet, maar leiden wel de zorgprofessionals van de toekomst op. Dat betekent dat we ons zo goed mogelijk voorbereiden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat kan alleen wanneer zorg en onderwijs zo goed mogelijk samenwerken.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in de manier waarop we opleiden is de flexibilisering van het beroepsonderwijs. Dit is oorspronkelijk ontstaan om in te spelen op de behoefte aan versnelde instroom en doorstroom van zorgmedewerkers. In 2018 zijn onderwijs en werkveld aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leereenheden in de zorg: opleidingen werden ‘in stukjes geknipt’. Een leereenheid is zo een op zichzelf staand onderdeel van een opleiding met afgebakende taken en verantwoordelijkheden.

Deze onderwijsvernieuwing laat mensen kiezen voor een leereenheid die past bij diens ervaring, ontwikkeling en situatie. Steeds meer leereenheden worden afgerond met een erkend mbo-certificaat. Opleiden in leereenheden zorgt ervoor dat mensen sneller aan de slag kunnen. Bij het afronden van een leereenheid is namelijk een afgebakend geheel van taken en verantwoordelijkheden aangeleerd. Een medewerker is direct inzetbaar op deze werkzaamheden. Nieuwe medewerkers kunnen dus snel worden ingezet, en mensen die al in zorg en welzijn werken kunnen zo op hun eigen tempo en naar eigen behoefte verder groeien. Leereenheden dragen zo bij aan een snellere, betere in- en doorstroom van zorgmedewerkers. Via leereenheden zijn maatwerk en flexibiliteit van het beroepsonderwijs voor volwassenen mogelijk geworden. Ook in het hbo en universitair onderwijs zijn ontwikkelingen op het gebied van flexibel onderwijs.

Ervaring opdoen

Om voldoende mensen op te kunnen leiden zijn er ook genoeg opleidings- en stageplekken nodig. Hierbij staat goede begeleiding centraal. Zorgprofessionals moeten hier voldoende tijd, ruimte en ondersteuning voor krijgen. Dat vraagt om het maken van scherpe keuzes die zich uiteindelijk zullen uitbetalen: een professional die met plezier nieuwe collega’s begeleidt zorgt niet alleen voor gemotiveerde nieuwe medewerkers, maar ervaart zelf ook meer werkplezier.

Daarnaast vraagt de huidige realiteit ook om een andere manier van stages inrichten: ‘learning on the job’ krijgt een centrale rol. Ook worden er nieuwe manieren van praktijkervaring opdoen ontwikkeld, zoals oefenen met een VR-bril. Dit verlicht de druk op het beperkte aantal stageplekken.

Innovatie en zorgtechnologie

Innovatie en transformatie gaan hand in hand. In onze sector wordt volop geïnnoveerd, en RegioPlus ziet veel kansen op het gebied van zorgtechnologie. Het Actie Leer Netwerk verzamelt goede voorbeelden van (arbeidsmarkt)innovaties in zorg en welzijn. Het is belangrijk dat iedereen daarin wil en kan meekomen, en dat er ruime aandacht voor is in het onderwijs.

Zorgtechnologie ondersteunt zorgverleners en maakt hun werk gemakkelijker en leuker door bijvoorbeeld administratiedruk te verminderen. Ook kunnen mensen dankzij zorgtechnologie langer en veilig thuis blijven wonen, wat de druk op de formele zorg verlicht. Zo werken we aan een gezonde toekomst voor de sector zorg en welzijn.

Nieuws en publicaties

Meer weten?