Versterken veranderkracht

Veranderen is bewegen. Om het werk voor zorgprofessionals leuker en aantrekkelijker te maken, moeten we het slimmer inrichten. Die transitie vraagt om veranderkracht, op zowel organisatieniveau als bij de professionals op de werkvloer. Wij willen de sector zorg en welzijn helpen bij deze vraag om anders te denken en werken. Daarbij laten we zien dat we juist door te veranderen goede zorg kunnen blijven leveren.

Transformatie van werk

Simpelweg meer mensen opleiden biedt geen duurzame oplossing voor de personeelstekorten in zorg en welzijn. Het werk moet echt anders ingericht worden zodat we de stijgende zorgvraag aankunnen met het huidige aantal professionals. Veranderkracht is de sleutel tot deze transformatie. RegioPlus richt zich hierbij op het verbinden van vier domeinen: arbeidsmarkt, onderwijs, formele en informele zorg. Juist waar die domeinen elkaar raken en overlappen ontstaat namelijk ruimte voor nieuwe ideeën en innovaties. Op de grensvlakken tussen disciplines is plek voor omdenken en creativiteit. Daar waar het botst, wrijft en soms wat chaos ontstaat, schuilt de ware veranderkracht.

Allesomvattende kracht van verandering

Onze rol ligt in het versterken van deze veranderkracht, het begeleiden van werkgevers in dit proces en het delen van inspirerende voorbeelden. We willen organisaties in staat stellen sociale en technologische innovaties te adopteren en structureel een plek te geven in de organisatie. Het is tijd om processen te vernieuwen. Met, door en voor de professional. Dat vragen het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ), het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ook van ons. Als sector zorg en welzijn leren we effectief om te gaan met de snel veranderende omstandigheden.

RegioPlus zet zich actief in om dit onderwerp te agenderen, te vertalen in concrete activiteiten en kennis en inzichten te verspreiden. We gaan het niet uit de weg om het eerlijke verhaal te vertellen: we kunnen het ons niet veroorloven om niet te veranderen. We ondersteunen werkgevers en zorgprofessionals ook praktisch in deze tijd van verandering, bijvoorbeeld door de methode van actieleren in te zetten en te verspreiden via het Actie Leer Netwerk.

Wat doen wij

Als regionaal georganiseerde, coöperatieve vereniging kennen we de sector zorg en welzijn door en door. Deze unieke kracht leent zich bij uitstek voor het in gang zetten van verandering. We hebben goed ontwikkelde voelsprieten en nauwe contacten met werkgevers in alle branches. Via hen bereiken we zorgprofessionals, leidinggevenden, teamleiders en andere individuen die verandering teweegbrengen. Onze wendbaarheid stelt ons in staat om snel al deze betrokkenen te mobiliseren.

Het transformeren van de sector valt of staat met de prioriteit die we eraan geven. Een belangrijke succesfactor voor de transformatie ligt namelijk in de ruimte en tijd die werkgevers en medewerkers krijgen om hun veranderkracht toe te passen. Dat is niet vanzelfsprekend wanneer de werkdruk al zo hoog is, maar wel noodzakelijk. Veranderen vraagt om een investering van tijd en energie en het stellen van prioriteiten. Uiteindelijk zal die investering zich uitbetalen in een sector waar zorgprofessionals de ruimte voelen én nemen om hun betekenisvolle werk anders te doen.

Oplossingen

Nieuws en publicaties

Meer weten?