Innoveren Thema

Digivaardig in de zorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld met domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen. Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Ze kunnen de werkdruk verlagen. Ze kunnen de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.

Image
Digitale vaardigheden

Een knelpunt is echter dat iets meer dan de helft van de medewerkers in de zorg geen actuele kennis van digitale vaardigheden heeft en de laatste 2 jaar niet is bijgeschoold. Uit een onderzoek van ICtivity (2017) bleek 65% zich zorgen te maken over de eigen digitale vaardigheden en die van collega’s. 20% van de medewerkers in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) is digitale starter, een actievere en positievere term dan digibeet. Voor de gehandicaptenzorg is dat minimaal 10% (ECP, 2019). Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor.

Vanuit RegioPlus vinden we het belangrijk dat iedereen in de zorg voldoende digivaardig is om zijn/haar werk nu én in de toekomst te kunnen blijven doen. Daarom ondersteunen we het programma en de coalitie én zijn wij in de regio de drijvende kracht om zorgorganisaties te ondersteunen met de start van dit programma.

Het programma Digivaardig in de zorg is nu voor 5 zorgsectoren actief: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ggz, ziekenhuizen en huisartsen. Organisaties en medewerkers kunnen daarbij gebruik maken van zelftesten, leermiddelen, projectmaterialen en bezoeken bijeenkomsten.

 

Image

Klik hier voor meer informatie over het thema Innoveren.

Deel dit op social media