Leren Thema

Van het creëren van stageplekken tot het organiseren van bijscholingen en het optimaliseren van het leerklimaat: het leveren van hoogstaande zorg en bijdragen aan het welzijn van mensen kun je alleen bereiken met goed opgeleide en geschoolde werknemers. Daarbij is veel meer mogelijk dan de traditionele paden. Denk bijvoorbeeld aan flexibel onderwijs, gebaseerd op modules en competenties of de inzet van nieuwe technologieën.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe werk je als zorg en onderwijs samen? Hoe speel je in op thema’s als ‘een leven lang leren’ en hoe zorg je dat medewerkers competenties ontwikkelen die nodig zijn voor een toekomst in Zorg en Welzijn? Hoe zorg je er als organisatie voor dat je werknemers hun kennis, kunde en vaardigheden blijven ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven?

RegioPlus richt zich op deze onderwerpen met het volgende programma:

Image
Image
Flexibilisering Beroepsonderwijs Volwassenen

Medewerkers in Zorg & Welzijn kunnen zich via flexibele leereenheden op hun eigen tempo verder scholen op een manier die bij hen past. Lees meer

RegioPlus zet zich in voor bekwaam en voldoende personeel in Zorg en Welzijn. We richten ons daarbij op vier samenhangende thema’s. Leren is een van de thema’s. Klik hier voor informatie over de andere drie thema’s.