Leren Thema

Flexibilisering Beroepsonderwijs

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft behoefte aan versnelde instroom en doorstroom van zorgmedewerkers. RegioPlus wil het onderwijs daarom beter aan laten sluiten bij de wensen en leerbehoeften van vele nieuwe instromers en huidige medewerkers. En bij wat de sector nu en in de toekomst nodig heeft. Deze uitdaging hebben we samen met andere partijen opgepakt.

Sinds 2019 zijn onderwijs en werkveld aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leereenheden en mbo-certificaten voor het beroepsonderwijs in de VVT en gehandicaptenzorg.

Image

Via leereenheden is maatwerk en flexibiliteit van het beroepsonderwijs voor volwassenen mogelijk geworden. Met de toekenning van mbo-certificaten worden deze leereenheden landelijk erkend. Zo kunnen volwassenen die een leereenheid volgen, direct aan de slag in het werkgebied waarvoor ze zijn opgeleid. Snel, praktisch en doelgericht! En weten werkgevers wat ze in huis halen als ze iemand met een mbo-certificaat aannemen. Ook kunnen medewerkers die al in zorg en welzijn werken, zich via flexibele leereenheden op hun eigen tempo en naar eigen behoefte verder scholen. Lees onder het overzicht van leereenheden door voor uitleg over de begrippen leereenheden en mbo-certificaat en hoe dit uiteindelijk kan worden opgebouwd tot een diploma.

Disclaimer: alhoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

Ook in het HBO onderwijs is gestart met initiatieven gericht op flexibel onderwijs. Zie voor meer informatie:

 

Wat is een leereenheid?

De wens van het werkveld om medewerkers in te kunnen zetten op afgebakende taken en verantwoordelijkheden is uiteindelijk de basis geweest voor het ontwikkelen van leereenheden.

Een leereenheid is te omschrijven als ‘Een op zichzelf staand onderdeel van een opleiding die het zelfstandig uitvoeren van een afgebakend aantal werkzaamheden mogelijk maakt. Een leereenheid voldoet aan alle eisen die ook aan de gehele opleiding worden gesteld.’ Het afronden van een leereenheid wordt gewaardeerd met een mbo-verklaring, waarop de behaalde kerntaken/werkprocessen vermeld worden. Leereenheden zijn gebaseerd op input vanuit het werkveld en worden gemonitord door CINOP.

Mbo-certificaat

Om écht effectief te zijn, is het belangrijk dat leereenheden goedgekeurd worden met een mbo-certificaat. Het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft een mbo-certificaat af voor kleine opleidingseenheden waarmee een werkende of werkzoekende zich kan om- en bijscholen. Mbo-certificaten hebben arbeidsmarktrelevantie en worden vastgesteld door de minister van OCW.

Begin 2021 is binnen deze pilot de aanvraag in gang gezet voor nog eens 18 mbo-certificaten waarbij een leereenheid de basis vormt. Dat betekent dat deze leereenheden worden beoordeeld door het SBB om te bepalen of er een mbo-certificaat aan kan worden toegekend.

Om een medewerker die één of meer mbo-certificaten behaalt een kans te geven om uiteindelijk een volledig erkend diploma te behalen, kunnen de leereenheden met mbo-certificaat gestapeld worden. Daarbij dekken ze minimaal het beroepsinhoudelijke deel van een volledige (crebo erkende) opleiding af.

Een diploma is te behalen door het:

  • behalen van de leereenheden/mbo certificaten die vallen binnen één landelijk erkende opleiding;
  • behalen van de generieke vakken (Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en eventueel Engels);
  • behalen van keuzedeel(delen). Bekijk hier het overzicht van keuzedelen.
Mbo verklaring

Indien er – nog – geen mbo-certificaat is afgegeven voor een leereenheid, dan kan hiervoor een mbo verklaring aangevraagd worden door de student. Een mbo verklaring kan worden verstrekt aan studenten die – bij het verlaten van de opleiding – resultaten hebben gehaald waarvoor geen mbo-diploma of mbo-certificaat kan worden uitgereikt. De student moet resultaten hebben gehaald voor ten minste (een deel van) een onderdeel van de beroepsopleiding.

Meer informatie over diploma’s, certificaten en verklaringen in het mbo is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Mooie voorbeelden

Zorgtalenten flexibel opleiden met mbo-certificaten

Image
De Nationale Zorgklas

Enkele MBO certificaten worden aangeboden via de Nationale Zorgklas. Lees meer

Image
ActiZ

Informatie over leereenheden en Mbo-certificaten van ActiZ Lees meer

Image
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Informatie over leereenheden en Mbo-certificaten gehandicaptenzorg van VGN Lees meer

 

Klik hier voor meer informatie over het thema Leren.

Deel dit op social media