Leren Thema

Flexibilisering Beroepsonderwijs Volwassenen

Wil je zij- en doorstroom van medewerkers bevorderen? Dan is flexibilisering van het beroepsonderwijs voor volwassenen onmisbaar en zijn kortdurende trajecten (leereenheden) een uitkomst. Zo kunnen volwassenen die een leereenheid volgen, direct aan de slag in het werkgebied waarvoor ze zijn opgeleid. Snel, praktisch en doelgericht! Ook medewerkers in Zorg & Welzijn kunnen zich via flexibele leereenheden op hun eigen tempo verder scholen op een manier die bij hen past.

Image
Doelstellingen

Om tot deze flexibilisering te komen werkt RegioPlus samen met ActiZ, VGN, A+0 VVT, MBO Raad, NRTO en de ministeries van OCW en VWS. Zij willen het volgende bereiken:

  • Een overzicht creëren van alle landelijke initiatieven op gebied van flexibel opleiden in Zorg en Welzijn
  • Het realiseren van één landelijke aanpak voor flexibel onderwijs voor volwassenen in Zorg en Welzijn
  • Het verkrijgen van landelijke erkenning, door zowel de organisaties in Zorg en Welzijn als de onderwijsorganisaties.

De leereenheden zijn gebaseerd op input vanuit het werkveld en worden gemonitord door CINOP. Om écht effectief te zijn, is het belangrijk dat alle leereenheden gestapeld (minimaal) voldoen aan het kwalificatiedossier (zonder Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en burgerschap) van de opleiding waar zij onderdeel van uitmaken.

Op dit moment bevinden een aantal leereenheden zich in de pilotfase. De VVT-pilots lopen o.a. in de regio Eindhoven, Rotterdam en Amersfoort. De GHZ-pilots worden uitgevoerd met ASVZ en ’s Heerenloo.

Benieuwd naar de leereenheden? Je bekijkt ze hier:

Belangrijk: De leereenheden zijn subsidiabel onder de subsidieregeling van SectorplanPlus.

Klik hier voor meer informatie over het thema Leren.

Deel dit op social media