Duurzame inzetbaarheid

Vitale, betrokken en gemotiveerde medewerkers vormen de basis van een sterke sector zorg en welzijn. Daarom zet RegioPlus zich in voor een gezond werkklimaat en een goede relatie tussen werkgevers en professionals. We laten zien hoe je concreet invulling geeft aan modern werkgeverschap, en delen tools over hoe je medewerkers fit en enthousiast houdt.

Gezond werkklimaat

In een gezond werkklimaat voelen medewerkers zich gehoord, gezien en gewaardeerd. Het creëren van zo’n werkklimaat kan uitdagend zijn in tijden van vergrijzing, hoge werkdruk en personeelstekorten. Het is aan werkgevers om professionals maximaal te faciliteren in hun betekenisvolle werk, en dus te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Wat doen wij

Wij zijn ervan overtuigd dat die investering de moeite waard is: gezonde en gemotiveerde medewerkers presteren beter en verzuimen minder. Als zij zich kunnen blijven ontwikkelen, blijven ze bovendien behouden voor de sector. Aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid kan onder andere door in te zetten op loopbaanbegeleiding en ruimte voor een leven lang ontwikkelen. Zo benutten we het menselijk kapitaal in de zorg optimaal. Niet vanuit ‘koud’ marktdenken, maar door ruimte te bieden voor vertrouwen, autonomie, waardering, zeggenschap en veiligheid. Door het werk op deze manier in te richten, wordt het een sector waar mensen hun leven lang met plezier en passie in willen werken. Daar gaan we samen voor!

Oplossingen

Gezond & Zeker

Duurzame inzetbaarheid

Gezond & Zeker is het kennisplatform in zorg en welzijn met informatie over fysieke en psychosociale arbeidsbelasting, agressie, werkdruk en andere thema’s rondom verzuim en uitval. Op een verfrissende, praktische manier combineert het platform wetenschappelijke inzichten met instrumenten.

Sterk in je werk

Duurzame inzetbaarheid

Soms kunnen (toekomstige) medewerkers in zorg en welzijn een steuntje in de rug gebruiken om weer met plezier naar het werk te gaan, van zorgberoep te wisselen of juist de stap naar de zorgsector te maken. ‘Sterk in je werk draagt hier praktisch aan bij door hen kosteloos loopbaancoaching aan te bieden.

Meer weten?