Arbeidsmarktinformatie

De sector Zorg en Welzijn is met zijn 1.4 miljoen medewerkers (AWZ, 2021) een van de grootste werkgevers in Nederland. Ondanks dat, groeit het tekort op de arbeidsmarkt. Onder andere doordat de toestroom van nieuwe, jonge werknemers niet voldoende zal zijn om aan de toenemende zorgvraag door de groeiende vergrijzing te voldoen. Die ontwikkeling vraagt om een aanpak met ruimte voor maatwerk en oog voor regionale diversiteit. Natuurlijk onderbouwd met data en cijfers. Regionale arbeidsmarktinformatie is nog nooit zo belangrijk geweest.

Hoewel er landelijk allerlei gegevens van de sector Zorg en Welzijn beschikbaar zijn, zijn die onvoldoende om te kunnen sturen op een gezonde arbeidsmarkt die sterk regionaal bepaald is. Om die reden ontwikkelde RegioPlus samen met de werkgeversorganisaties het dashboard ‘Arbeidsmarkt in Beeld’. Op dit dashboard staan naast arbeidsmarktdata ook uitgebreide data over de inzetbaarheid van zorgverleners. Dit omdat de belasting en inzetbaarheid van zorgverleners extra urgent is bij toenemende druk op de zorg. De dashboards zijn per regio te raadplegen.

Image
Kerncijfers en interactieve visuals

Om de arbeidsmarkt in balans te houden is én blijft gedegen arbeidsmarktinformatie op regionaal niveau belangrijk voor de sector zorg en welzijn. Het onderbouwen van het beleid met cijfers en informatie is een groeiende en naar verwachting blijvende trend. Om die reden werkt RegioPlus samen met het landelijke Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en denkt mee met het continu vernieuwen en verbeteren van het datawarehouse voor Zorg en Welzijn van CBS. Onderstaande interactieve visuals geven een impressie van de ontwikkelingen in de sector.