Actueel Nieuws

16 juli 2021

Nieuwe corporate brochure RegioPlus

Eén op de zes mensen in Nederland werkt in Zorg en Welzijn. De sector is met zijn 1,4 miljoen medewerkers een van de grootste werkgevers in Nederland en staat voor grote arbeidsmarktuitdagingen. Dat heeft te maken met enerzijds een groeiende vraag naar zorg en anderzijds de afname van de beroepsbevolking.

Een soepel functionerende arbeidsmarkt is van essentieel belang voor een samenleving waarin zorg en welzijn goed geregeld zijn. Dát is dan ook waar RegioPlus, het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, zich hard voor maakt. Dit doen we door aan te pakken wat in de regio nodig is, zoals het behouden, werven en opleiden van gekwalificeerd personeel. En door het bieden van vernieuwende oplossingen om het werk slimmer en anders te organiseren. Zo draagt RegioPlus bij aan de continuïteit van zorg en welzijn in Nederland. Voor nu én in de toekomst.

Image
Ambitie

Hoe RegioPlus concreet invulling geeft aan de ambitie voor een gezonde arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn? Door te focussen op uitvoerbare oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Met oog voor de balans tussen het bieden van kortetermijnoplossingen en duurzame verbeteringen voor de toekomst. We verzamelen arbeidsmarktinformatie, delen kennis en ervaringen, agenderen én faciliteren bij de uitvoering.

 

Lees alles over onze werkzaamheden, projecten en samenwerkingen in de nieuwe corporate brochure.

 

Deel dit op social media