Historie RegioPlus

RegioPlus is op 23 augustus 2005 opgericht. Aanleiding was het wegvallen van de landelijke, brancheoverstijgende, sectorbrede infrastructuur, waardoor succesvolle projecten stopgezet dreigden te worden. Dit gold onder andere voor het project Ergocoaches (wat nu Gezond & Zeker heet), dat niet langer gefinancierd kon worden door sectorfondsen.

Landelijk aanspreekpunt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag destijds goede mogelijkheden om via de nog bestaande regionale structuren in de sector Zorg en Welzijn diverse projecten te continueren en uit te bouwen. Om een landelijk aanspreekpunt te creëren en projecten adequaat uit te kunnen voeren werd vanuit een aantal regio’s RegioPlus opgericht. Het versterken van de regionale infrastructuur door samenwerking, is succesvol gebleken en sindsdien zijn de activiteiten van RegioPlus alleen nog maar uitgebreid.

Coöperatieve vereniging RegioPlus

Stichting RegioPlus en coöperatie RegioCoöp zijn per 1 januari 2020 één organisatie: coöperatieve vereniging RegioPlus. Met deze nieuwe organisatie kunnen de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn hun maatschappelijke opgave en rol voor de komende jaren efficiënter, slagkrachtiger en transparanter vormgeven.