Organisatie

RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties. Elke werkgeversorganisatie bedient een andere, unieke regio in Nederland. Bureau RegioPlus ondersteunt de activiteiten van het samenwerkingsverband, waardoor het mogelijk is om regio- en domeinoverstijgend te denken, werven, leren, werken en innoveren.

Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Dagelijks gaan we de uitdaging aan om arbeidsmarktvraagstukken op de kaart te zetten en uitvoering te geven aan oplossingen op regionaal niveau.

Image

Bureau

Het bureau RegioPlus geeft uitvoering aan de programma’s van het samenwerkingsverband en werkt de strategie en het beleid uit. Het bureau is gevestigd in Zoetermeer.

Bestuur en toezicht

Het samenwerkingsverband RegioPlus is een coöperatieve vereniging. De regionale werkgeversorganisaties zijn de leden van deze vereniging. Het besturingsmodel van RegioPlus kent vier belangrijke organen:

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan;
  • De Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan;
  • De Regioraad als adviserend orgaan en kloppend hart van de organisatie, en;
  • Het bestuur dat uitvoering geeft aan de missie en visie van RegioPlus.

Raad van Commissarissen

Image

Linda Boot

Voorzitter

Image

Beatrix van Emmerik

Lid

Image

Toon Corver

Lid

Image

Edwin ten Holte

Lid

Image

Hans du Prie

Lid

Image

Jelle Boonstra

Directeur-bestuurder

Image

Werken bij RegioPlus

Aan de slag bij RegioPlus? RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn.

Bekijk onze vacatures