Regio's

RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op deskundig, geschikt en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Ieder een eigen netwerk

Elke regionale werkgeversorganisatie is weer een netwerk op zich, met aangesloten organisaties in Zorg en Welzijn, als ziekenhuizen en verpleeghuizen. Regionale werkgeversorganisaties ondersteunen deze aangesloten instellingen door:

  • regionale samenwerking te stimuleren;
  • regionaal arbeidsmarktonderzoek uit te voeren;
  • een platform te bieden voor discussie en kennisuitwisseling;
  • instrumenten en diensten aan te bieden die de ontwikkeling van strategisch hrm-beleid bevorderen.
Image