Wat we doen

We worden steeds ouder, onze samenleving vergrijst en de zorgvraag neemt toe. Dat stelt ons land voor dilemma’s. Hoe kunnen we nu, maar ook in de toekomst, voldoen aan deze stijgende zorgvraag? Hoe zorgen we ervoor dat voldoende mensen kiezen voor een baan in Zorg en Welzijn? Hoe behouden we al die gouden handen aan het bed? En hoe leiden we personeel goed op, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn?

Er zijn veel goede initiatieven binnen de sector. Waarom zouden we allemaal het wiel opnieuw uitvinden? RegioPlus verbindt regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn en vormt de schakel tussen landelijk- en regionaal beleid en de uitvoering daarvan. Zo kunnen we groot denken en doen, zonder daarbij de ruimte voor maatwerk en regionale diversiteit uit het oog te verliezen.

RegioPlus zet zich in voor bekwaam en voldoende personeel in Zorg en Welzijn. We richten ons daarbij op vier samenhangende thema’s: Werven, Leren, Werken en Innoveren.

Image
thema

Werven

Hoe inspireer je mensen om te kiezen voor een baan in Zorg en Welzijn? Hoe maken we duidelijk dat werken in deze sector leuk en uitdagend is? RegioPlus wil Zorg en Welzijn op de kaart zetten met eerlijke en positieve campagnes. We willen de instroom bij zorg- en welzijnsopleidingen vergroten (of op zijn minst stabiel houden), nieuwe markten aanboren en de overstap vanuit andere sectoren vergemakkelijken. Lees meer over over dit thema

Projecten binnen dit thema
Image
thema

Leren

Van het creëren van stageplekken tot het organiseren van bijscholingen en het optimaliseren van het leerklimaat: het leveren van hoogstaande zorg en bijdragen aan het welzijn van mensen kun je alleen bereiken met goed opgeleide en geschoolde werknemers. Daarbij is veel meer mogelijk dan de traditionele paden. Denk bijvoorbeeld aan flexibel onderwijs, gebaseerd op modules en competenties of de inzet van nieuwe technologieën. Lees meer over over dit thema

Projecten binnen dit thema
Image
thema

Werken

Gezond en betrokken personeel is wendbaar en duurzaam inzetbaar. Het verzuim ligt bij deze groep beduidend lager. Ze gaan met plezier naar hun werk en zoeken minder snel een baan buiten de zorgsector. RegioPlus zet zich in voor gezond en tevreden personeel in Zorg en Welzijn. Lees meer over over dit thema

Projecten binnen dit thema
Image
thema

Innoveren

Wanneer we aan de stijgende zorgvraag willen voldoen, is het van groot belang om de zorg anders in te richten. Slimmer, efficiënter en makkelijker werken, daar willen we naartoe! Innoveren en experimenteren met nieuwe mogelijkheden, zodat we met minder mensen meer en betere zorg kunnen leveren. Vernieuwende inzichten opdoen die ons helpen om zorg- en organisatieprocessen fundamenteel anders vorm te geven. Lees meer over dit thema

Projecten binnen dit thema
Image