Actueel Nieuws

18 juni 2020

Belang Waarschuwingsregister groot

Zorgaanbieders zijn verplicht om incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In 2019 had de IGJ 99 zaken in behandeling waarbij sprake was van vermoedens van seksueel misbruik tussen hulpverleners en cliënten. In totaal gaat ongeveer een derde van alle meldingen die de IGJ ontvangt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meeste meldingen worden gedaan in de gehandicaptenzorg gevolgd door de jeugdzorg.

Image
Onderzoek naar meldingen

Dat is een behoorlijk aandeel. Daarom behoeft het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag extra aandacht. In 2019 is de IGJ gestart met een onderzoek naar meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De bereidheid om incidenten te melden onder zorgverleners bleek groot. Wel bleek uit het onderzoek dat zorgverleners de behoefte hebben aan specifieke training om het thema bespreekbaar te maken en om handvatten te krijgen hoe cliënten te kunnen begeleiden. Er bestaat handelingsverlegenheid, zorgverleners mijden het onderwerp en het onderwerp komt onvoldoende terug in de zorgplannen.

Normstelling

Zeer verrassend zijn deze uitkomsten van het onderzoek niet. Zorgaanbieders hebben vaak wel hun beleid op orde en werken aan een heldere normstelling. Waar het uiteindelijk om gaat is de vertaalslag van papieren werkelijkheid naar praktijk. De sector heeft een cultuuromslag nodig waarin het nieuwe normaal moet zijn dat zorgverleners de veiligheid voelen om op grond van hun professionele verantwoordelijkheid te handelen wanneer zij signalen herkennen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Voor zorgverleners die ondanks alle maatregelen die genomen worden, willens en wetens alsnog over de schreef gaan jegens cliënten is het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn bedoeld. Deelnemende organisaties kunnen elkaar tijdig van informatie voorzien wanneer zij medewerkers hebben ontslagen wegens diefstal, mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Hiermee wordt voorkomen dat zorgverleners die over de schreef zijn gegaan zonder meer in sector kunnen blijven ‘rond hoppen’.

Door deel te nemen aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn laten zorgorganisaties zien dat ze het gezamenlijke belang van een veilige zorgrelatie serieus nemen. Cliënten zijn kwetsbaar en afhankelijk van de zorg van een ander en moeten daarom volledig kunnen vertrouwen op een veilige zorgrelatie. Immers, goede zorg is in de basis veilige zorg. Zorgaanbieders hebben hier een essentiële verantwoordelijkheid in. Wat ons betreft is dit een verantwoordelijkheid die verder gaat dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving.

Aansluiten en informatie

Wij roepen organisaties in de langdurige zorg op om zich aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Meer informatie is te vinden op: www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.

Deel dit op social media