Actueel Nieuws

24 september 2020

Impact corona op imago arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De coronacrisis heeft op allerlei manieren invloed op de sector Zorg en Welzijn. Maar wat doet deze crisis met het imago van de sector als werkgever? Het samenwerkingsverband RegioPlus heeft deze zomer hier onderzoek naar gedaan. Er is een representatief onderzoek uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction waarbij een digitale vragenlijst is voorgelegd aan een onderzoeksgroep representatief voor heel Nederland.

Image
Bevindingen

We zien dat de positieve associaties van werken in zorg en welzijn, zoals betekenisgeving, voldoening en samenwerking door corona nog positiever zijn geworden. Maar ook de negatieve associaties (flexibiliteit werkuren, werkdruk, salaris en arbeidsvoorwaarden) zijn door corona negatiever geworden. Zorgprofessionals geven aan dat hun beeld van de zorg ook negatief veranderd is door de coronacrisis, al zijn zij nog altijd positiever dan mensen die niet werken in de sector. Dit kan duiden op een onvolledig beeld dat anderen hebben van de zorgsector. Dat er binnen de politiek en in de media nu veel aandacht is voor sommige van de negatieve aspecten, doet het imago geen goed. Wel heeft dit het respect versterkt ten aanzien van zorgmedewerkers die gezondheidsrisico’s voor anderen namen. Corona zorgt voor bewustwording van hoe onmisbaar en veelzijdig de zorg is.

Wat nog opvalt wanneer we kijken naar de doelgroep jongeren, is dat zij positiever zijn over werken in de sector dan voorheen, mede omdat zij betekenisgeving belangrijk vinden. Ook zien zij meer kansen voor technologische ontwikkelingen in de sector. Binnen de sector zien we dat werken in zorg en welzijn meer belangstelling geniet dan voorgaande jaren.

Het hele onderzoeksrapport plus de aanbevelingen kunt u hier downloaden.

Deel dit op social media