Actueel Nieuws

5 juli 2022

Meer slagkracht in Noord-Holland voor zorg en welzijn door fusie Sigra en VBZ

Regionale samenwerking is noodzakelijk om ook toekomstige generaties toegankelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Met instemming van de leden (150 zorg- en welzijnsorganisaties) zijn Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ) per 1 juli gefuseerd. Beide organisaties gaan verder onder de naam Sigra. De fusie komt op een welkom moment gezien de grote uitdagingen binnen zorg en welzijn.

Samenwerken aan verandering en vernieuwing is noodzakelijk. Het Nederlandse zorg- en welzijnsstelsel is goed en behoort tot één van de beste ter wereld. De toegankelijkheid en betaalbaarheid staan echter onder grote druk. Dit komt door ontwikkelingen als vergrijzing. Het grote tekort aan professionals door de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Digitalisering heeft impact op de dienstverlening en werkgeverschap in de zorg. Verschillen in levensverwachting tussen mensen en wijken nemen toe en de tweedeling in de samenleving wordt groter. Kwetsbare mensen en gezinnen weten lang niet altijd hun weg door het zorg- en welzijnslandschap te vinden.

Image
Verandering en vernieuwing

De genoemde vraagstukken zijn de hoofdreden dat twee regionale netwerkorganisaties Sigra en samen Voor Betere Zorg 1 juli 2022 fuseerden tot een provinciaal netwerk. De nieuwe organisatie Sigra bestrijkt Noord-Holland (verdeeld in 5 regio’s) en is een samenwerkingsverband van zorg en welzijnsorganisaties. Sigra wil goede zorg en ondersteuning ook voor toekomstige generaties garanderen. Daarvoor is verandering en vernieuwing noodzakelijk. Dat doet Sigra door een programmatische regionale aanpak van vraagstukken samen met de relevante zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders zoals onder andere gemeenten, zorgverzekeraars en onderwijs op de onderwerpen ‘Welzijn & Zorg’, ‘Arbeidsmarkt & Onderwijs’ en ‘Digitale Zorg’. Met als doel: het bieden van de juiste ondersteuning en zorg, een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze professionals en het benutten van de kansen van digitalisering. Deze uitdagingen zijn groot, ook omdat de sector veel belangen kent en het moeilijk balanceren is tussen onze wens voor maximale solidariteit en behoud van maximale keuzevrijheid.

De sleutel is de regionale samenwerking

De sleutel tot deze noodzakelijke transitie ligt volgens Sigra bij hechte regionale samenwerking binnen dynamische zorg- en welzijnsnetwerken. Samenwerken over onze organisatie- en domeingrenzen heen vanuit het besef dat we hier een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in hebben. Dat we elkaar en andere partijen hierbij nodig hebben. Dat we dit alleen samen kunnen. We faciliteren en ondersteunen en brengen partijen bij elkaar.

Directeur-bestuurder van Sigra, Saskia Schalkwijk: ”Het is mijn overtuiging dat we deze verandering alleen voor elkaar krijgen als we niet alleen uitgaan van wet- en regelgeving, financiering en verantwoording, maar vooral de gezondheid van mensen (inwoners, cliënten én professionals) als uitgangspunt nemen. Bij Sigra richten we ons voornamelijk op thema’s en doelgroepen waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is met oog voor de meest kwetsbare mensen. We nemen daarbij het concept van positieve gezondheid als leidend principe. We bekijken iedere opgave en mogelijke oplossing -vanuit het oogpunt van inwoners en professionals- door de lenzen van preventie, eigen regie en de menselijke maat(schappij).”

Vragen?

Voor meer informatie of vragen over dit bericht kan je contact opnemen met de afdeling communicatie van Sigra via 020 512 88 88 of communicatie@sigra.nl.

Deel dit op social media