Actueel Nieuws

19 september 2023

RegioPlus reageert op Troonrede: ‘Te weinig urgentie over toekomst van zorg en welzijn’

“We moeten blijven bouwen aan het maatschappelijk weefsel van ons land”, aldus de koning in de Troonrede. Daar is daadkracht voor nodig, stelde hij terecht. Maar dat daadkracht noodzakelijk is om de kern van het maatschappelijk weefsel, zorg en welzijn, gezond te houden, werd opvallend genoeg niet vermeld.

RegioPlus, het landelijke samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn ziet, dat een nieuwe kijk op werk in de sector noodzakelijk is om de zorg voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te houden. “Het maken van andere keuzes en het verruimen van het blikveld als het gaat om ‘werk’ is hiervoor essentieel”, zegt Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus.

Image

Om zorg en welzijn toekomstbestendig te houden moet er volgens RegioPlus meer aandacht komen voor het faciliteren van regionaal werkgeverschap, ofwel branche-overstijgend samenwerken. Zo zou in- en uitleen van personeel tussen organisaties vergemakkelijkt moeten worden. Onder andere door btw-vrijstelling op personeelsuitwisseling en het vereenvoudigen en ontschotten van de financieringsstructuren in de sector.

“Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde”, zegt de koning in de Troonrede. RegioPlus staat positief tegenover de plannen om mantelzorgers te ondersteunen. Wat mist is een waardering van het geheel aan georganiseerde informele zorg en burgerinitiatieven. Alleen wanneer deze een centrale plek krijgen in het maatschappelijk debat en aan de landelijke overlegtafels werken we toe naar een toekomstbestendige sector zorg en welzijn.

RegioPlus stelt in reactie op de Troonrede en de Miljoenennota dat de dubbele vergrijzing (steeds meer steeds oudere mensen) de houdbaarheid van zorg en welzijn op de proef stelt. Het kabinet benoemt in de Troonrede vijf belangrijke maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, die om daadkracht vragen. De vergrijzing vraagt urgentie en behoort in de rij van grote maatschappelijke vraagstukken, maar schittert door afwezigheid.

De koning stelt dat we moeten blijven bouwen aan het maatschappelijk weefsel van ons land. RegioPlus vindt het opvallen dat allerlei beleidsterreinen worden benoemd die ons allen raken, maar niet het weefsel zelf: zorg. “Zonder zorg en welzijn ís er geen maatschappelijk weefsel’, zegt Boonstra.

De oproep aan politiek Den Haag is om de bakens te verzetten om samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties in de regio aan te moedigen. In de eerste plaats door het beter faciliteren van georganiseerde informele zorg en burgerinitiatieven en ten tweede door het weghalen van de belemmeringen rondom collectief werkgeverschap in de regio. De transitie in zorg en welzijn moet in gang gezet worden, dat lukt niet met zorgakkoorden alleen. We hebben daadkracht nodig.

 

Image

Deel dit op social media