Actueel Nieuws

3 oktober 2023

RegioPlus roept in Talkshow Studio R+ op tot actie: ‘geef ons de ruimte om de informele en formele zorg bij elkaar te brengen’

25 september vond de tweede editie van Talkshow de Eerste Maandag plaats, live vanuit Studio R+. Onder andere Jelle Boonstra (directeur-bestuurder RegioPlus), Paul de Beer (bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen), Lea Bouwmeester (voorzitter Federatie voor Gezondheid) en Esther Hendriks (bestuurder Mantelzorg NL) gingen met elkaar in gesprek over wat er nú nodig is om zorg en welzijn toekomstbestendig te maken.

Image

We moeten aan het ‘maatschappelijk weefsel’ van Nederland blijven bouwen, zei koning Willem-Alexander op Prinsjesdag. Over zorg en welzijn, toch de kern van dat maatschappelijk weefsel, ging het vervolgens maar mondjesmaat. Tijdens De Eerste Maandag, de talkshow die RegioPlus een kleine week na de Troonrede bij Beeld & Geluid in Den Haag organiseert, staat de zorgsector een middag lang wél centraal. Want de uitdaging om de zorg voor iedereen toegankelijk een aantrekkelijk te houden, is groot. Net als de behoefte aan een nieuwe kijk op de manier waarop werken in de sector is georganiseerd.

Image

De talkshow werd gepresenteerd door presentator Frénk van der Linden en vond plaats in Beeld & Geluid in Den Haag. Bovenop de actualiteit, middenin het hart van de Haagse politiek. De talkshow bestond uit twee rondes. In de eerste ronde stond de duiding, de stand van de arbeidsmarkt en het huidige arbeidsmarktbeleid centraal. In de tweede ronde werd ingezoomd op de gewenste kruisbestuiving tussen de formele zorg en de informele zorg. Centraal stond de vraag hoe burgers professionals kunnen ontlasten en zo samen zorg en welzijn toegankelijk kunnen houden, nu en in de toekomst.

Ook demissionair minister van Langdurige Zorg en Sport Conny Helder was aanwezig. Zij ging in gesprek met Jelle Boonstra. “Is het mogelijk om vernieuwend werkgeverschap beter te faciliteren door de btw op het in- en uitlenen van personeel af te schaffen?”, wil hij weten. Dat blijkt nog niet zo makkelijk, maar de minister toont zich voorstander van het pleidooi om het voor werkgevers bijvoorbeeld makkelijker te maken om samen regionale verbanden te vormen. “En er zijn ook goede voorbeelden van hoe dat binnen de huidige wet- en regelgeving lukt.”

Image

Tijdens de talkshow deed Jelle Boonstra een oproep aan het demissionaire kabinet. Het is volgens hem hoog tijd om betere aansluiting te vinden met wat in de leefomgeving van mensen al aan goede initiatieven bestaat. En om hierop aanvullende zorg te leveren om gezondheid te behouden en te bevorderen. “Dat vraagt om organiseren, agenderen en inspireren”, aldus Boonstra. “Geef ons de ruimte om die informele en formele zorg bij elkaar te brengen.”

De gehele talkshow is hier terug te luisteren.

 

Lees hier het artikel dat verslaggever Jurre Plantinga schreef namens Studio R+ over de tweede editie van deze Talkshow.

 

Deel dit op social media